Waarom SexWorks!?

Sekswerk kent vele gezichten. Het kent een plaats achter neonrode beglaasde straten, maar ook achter webcams, escorte en seksuele dienstverlening. Sekswerkers kunnen vrouwen zijn, maar ook mannen en transgenders. Het werk kan een bewuste keuze zijn, maar kiezen is ook alleen mogelijk als iemand opties heeft (en die zijn er niet altijd).

De stigmatisering, het gebrek aan erkenning van de diversiteit en de weinige gesprekken mét sekswerkers leiden vaak tot heel wat moeilijkheden. Daarom organiseert UCOS het festival SexWorks!? (27 nov – 17 dec), een festival met verhalen en getuigenissen van sekswerkers en hulpverleners over de diverse realiteiten, noden en taboes die er leven rond sekswerk. Aan de hand van een pop-up expositie, poëzie, een debat, filmavond en praatcafé, wordt een genuanceerd beeld van sekswerk geschetst in Oeganda, India, Cuba en België. Geïnteresseerd? Neem dan snel een kijkje op de SexWorks!? facebookpagina met meer informatie over komende events!

Inspiratiebronnen uit het Zuiden

Lady mermaid’s bureau

Oeganda heeft een uitzonderlijk jonge bevolking die kampt met hoge werk­loosheid- en armoedecijfers. Door een gebrek aan alternatieven vinden heel wat mensen hun toevlucht in de prostitutie of worden ze hiertoe gedwongen. Nochtans is prostitutie volledig illegaal in Oeganda.

Niettemin zijn er organisaties die zich inzetten voor de rechten van sekswerkers. Een van hen is Lady Mermaid’s Bureau. Deze organisatie informeert sekswerkers over hun mensenrechten, geeft seksuele voorlichting en organiseert workshops om hen te versterken.

Bovenal wil de organisatie de menselijkheid en waardigheid van sekswerkers promoten. Daarmee gaan ze niet alleen in tegen de wet, maar ook tegen de publieke opinie die prostitutie vaak als minderwaardig beschouwt.

OGERA

Sommige groepen sekswerkers in Oeganda worden door hun specifieke achtergrond geconfronteerd met extra uitdagingen.

Zo worden holebi’s in Oeganda, omwille van hun gemarginaliseerde positie in de samenleving, vaker gedwongen hun lichaam te verkopen. Dat geldt ook voor vluchtelingen, die extra kwetsbaar zijn door een combinatie van armoede en discriminatie.

Vanuit een intersectioneel perspectief tracht Organization for Gender Empower­ment and Rights Advocacy (OGERA) deze groepen zichtbaarder te maken en te omkaderen. Omdat sekswerkers geen eenduidig profiel hebben, maar ongeacht hun seksuele geaardheid en afkomst mensen zijn. En mensen hebben mensenrechten.

Het geld dat UCOS inzamelt tijdens de Warmste Week gaat integraal naar OGERA, steun ons hier via jouw actie!

RIDES

Onderzoek toont aan dat sekswerkers 13 keer meer risico lopen om besmet te worden met HIV dan de rest van de populatie, door een verhoogde kans op economische kwetsbaarheid, geweld, criminaliteit en marginalisatie.

Ravicherla Integrated Development And Education Society (RIDES) is een Indische organisatie in Vijayawada die werkt aan HIV-preventie en -behande­ling. Deze organisatie ondervond van dichtbij hoe moeilijk het is om de vicieuze cirkel van HIV en sekswerk te doorbreken.

Hoewel prostitutie wettelijk toegelaten is, worden sekswerkers geconfronteerd met maatschappelijke uitsluiting en stigmatisering. Als gevolg daarvan is er geen veiligheid voor sekswerkers en blijft de kans op besmetting hoog. RIDES tracht via de HIV-programma’s sekswerkers samen te brengen om een gemeenschap te vormen waarbinnen ze elkaar steun bieden.

Guide Foundation For Development

Ook in India bevinden seksuele minderheden zich in extra kwetsbare situaties.

De Guide Foundation For Development biedt seksuele gezondheidsondersteuning aan transgenders. Zo verspreiden ze condooms, organiseren ze maandelijkse check-ups, etc. Omdat ze worden uitgesloten uit de samenleving, zien veel transgenders geen andere uitweg dan ‘te bedelen met liefde en affectie’, zoals ze het zelf noemen. Met andere woorden: ze worden gedwongen tot sekswerk enkel en alleen door wie ze zijn.

SEXWORKS!? IN BELGIË

Verschillende gezichten van sekswerk

Ook in België is de strijd omtrent sekswerk nog lang niet gestreden. Ghapro, of voluit Gezondheidszorg en hulpverlening aan prostituees, is een van de organisaties die gratis en anoniem informatie, advies en ondersteuning biedt aan sekswerkers. Dit doet Boysproject ook, maar dan specifiek voor mannelijke en transgender sekswerkers. Beide kaarten, naast de nood aan een politiek en juridisch kader, het torenhoge stigma aan die op sekswerkers rust.

Daarnaast is er ook de Union des Travailleu(r)ses du Sexe Organisé.e.s Pour l’Indépendance (UTSOPI), een autonoom sekswerkerscollectief voor en door sekswerkers in België. Het biedt een plek waar sekswerkers elkaar kunnen ontmoeten en een luisterend oor vinden, zonder maatschappelijke vooroordelen. Met aandacht voor de grote diversiteit aan stemmen en profielen binnen de groep, tracht UTSOPI deel te zijn van het politiek en maatschappelijk debat. Zo brengen ze hun motto ‘nothing about us, without us’ in de praktijk.

Geïnspireerd?

Wil je zelf ook bijdragen aan een wereld waarin sekswerkers een volwaardige plaats in de samenleving innemen op basis van hun mensenrechten? Hier vind je alvast enkele tips!

Doorbreek stigma’s: (h)erken de diversiteit onder sekswerkers en maak het onderscheid tussen zelfbeschikking en mensenhandel!

Spreek politici aan over het belang van een menswaardig kader voor sekswerkers zodat rechten gegarandeerd worden. Ga het gesprek aan, met vrienden en familie of op onze events.

Steun organisaties van en voor sekswerkers: in het kader van de Warmste Week 2018 kan je via UCOS als goede doel de Oegandese organisatie OGERA steunen (www.ucos.be).

Leer bij over sekswerkorganisaties wereldwijd: je vindt een lijst met links op onze website en op de website van de Global Network of Sex Work Projects (www.nswp.org).

Volg onze Facebook-pagina: SexWorks!?

Volg ons op Instagram: Ucos.be