Wat is CHanGE?

CHanGE (Campaign for sexual Health & Gender Equality) is een project van UCOS over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRGR).

Samen met studenten en onze partners versterken we het draagvlak in Vlaanderen voor de mondiale strijd voor gendergelijkheid en rechtvaardige toegang tot SRGR. Zo dragen we ons steentje bij aan een slagkrachtige internationale beweging.

Onze twaalf CHanGEmakers bereiden zich momenteel volop voor op de reizen naar Cuba, Oeganda en India die ze in de zomervakantie van 2018 maken. Drie voorbereidingsweekends, veel opzoekwerk en menig brainstormsessie later, voelen ze zich stilaan klaar voor vertrek. Ter plaatse zullen ze verschillende activisten en organisaties bezoeken en zo inspiratie opdoen voor een campagne in België.

Voorgaande en komende edities?

INSTAGRAM

In a small room, surrounded by boxes full of condoms and filled with hushed voices, we met a few people of the gay and transgender community. Thanks to the Guide Foundation for Development (GFFD), they are informed about HIV and provided with medical support. It also helped them to form a community, albeit very secret and hidden. Members of the LGBTQ-community in Vijayawada live in secrecy, are often forced to beg and face discrimination every day. This week however, the Supreme Court of India decided to legalise same sex intercourse, which is a very big step in the fight for LGBTQ-rights.⠀
.⠀
.⠀
.⠀
In een kleine kamer gevuld met dozen vol condooms en gedempte stemmen, ontmoetten we enkele leden van de homoseksuele en transgendergemeenschap. De Guide Foundation for Development (GFFD) informeert hen over HIV en verleent hen medische bijstand. Dit hielp hen om een LGBTQ-gemeenschap te vormen in Vijayawada, zij het erg verborgen. Uit vrees voor discriminatie en gedwongen bedelarij, spreken leden van deze gemeenschap zelden of nooit over hun seksuele identiteit. Toch is er ook goed nieuws. Deze week heeft het Indische Supreme Court seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht gelegaliseerd. Dit is een belangrijke overwinning in de strijd voor LGBTQ-rechten.⠀
.⠀
#UforChange #changemakers #change #india #indiapictures #vijayawada #gender #equality #genderequality #socialchange #srhr #sexualrights #reproductiverights #sexualhealth #reproductivehealth #health #rights #humanrights #respect #freedom #photography #research #journalism #storytelling #story #lgbtq #pride #transgender #homosexuality #loveislove
The Childline is part of the Forum for Child Rights, an organisation that is concerned with children's welfare in all aspects. They raise awareness with campaigns against child abuse and child marriages, educational programs like"Good touch, bad touch" and carry out emergency interventions after a call on the 24-hour, free number 1098. Through these initiatives they form an essential part in the fight for equal rights for all children in the state of Andhra Pradesh.
.
.
.
The Childline maakt deel uit van het Forum for Child Rights, een organisatie die zich bezig houdt met met kinderwelzijn in al zijn aspecten. Ze voeren campagne tegen kindermisbruik en kind huwelijken, organiseren schoolprogramma's zoals "Good touch, bad touch" en kunnen noodinterventies uitvoeren na een oproep op het 24/24 raadpleegbaar en gratis nummer 1098. Met deze initiatieven maken ze een essentieel deel uit van de strijd voor gelijke rechten voor alle kinderen in de staat van Andhra Pradesh.
.
#UforChange #changemakers #change #india #gender #equality #genderequality  #socialchange #srhr #sexualrights #reproductiverights #sexualhealth #reproductivehealth #health #rights #childrensrights #childprotection #childwelfare #humanrights #respect #freedom #research #journalism #storytelling #story
Living in a haunted house, walking on fire, looking at an eclipse while pregnant, etc. Arthik Samata Mandal did it all just to demonstrate all the flaws in superstitions, witchcraft and sorcery.
.
.
.
In India wordt de maatschappij nog steeds heel sterk beïnvloed door bijgeloof. Arthik Samata Mandal werkt hard om ze te ontkrachten.
.
#UforChange #changemakers #change #india #vijayawada #gender #equality #genderequality #socialchange #srhr #sexualrights #reproductiverights #sexualhealth #reproductivehealth #health #rights #women #womenissues #womeninpower #womeninpolitics #humanrights #respect #freedom #photography
"No silence to violence!" We could insert the entire interview with Dr. Keerthi Bollineni, but it were these 4 words she spoke out so passionately, that are still ringing in our ears. As director of Vasavya Mahila Mandali (VMM) and daughter of Chennupati Vidya, she is a fierce warrior for women's empowerment. Through VMM’s current program 'Mahila Mitra', she is trying to create a safety network for victims of domestic violence, so more of them would speak up and support each other. To ensure structural and long-term safety, Keerthi established a direct and open collaboration with the local police.⠀
.⠀
.⠀
.⠀
“No silence to violence!” We zouden het hele interview met Dr. Keerthi Bollineni kunnen delen, maar het waren deze 4 woorden, die ze zo hartstochtelijk uitsprak, die we niet uit ons hoofd krijgen. Als directeur van Vasavya Mahila Mandali (VMM) en dochter van Chennupati Vidya, geeft zij alles van zichzelf voor empowerment van vrouwen. Door het huidige programma van VMM 'Mahila Mitra', creëert ze een veiligheidsnetwerk voor slachtoffers van huiselijk geweld, zodat meer van hen zouden spreken en elkaar ondersteunen. Om te zorgen voor structurele veiligheid op lange termijn, realiseert Keerthi een directe en open samenwerking met de lokale politie.⠀
.⠀
#UforChange #changemakers #change #india #vijayawada #gender #equality #genderequality #socialchange #srhr #sexualrights #reproductiverights #sexualhealth #reproductivehealth #health #rights #women #womenissue #womenempoweringwomen #womenempowerment  #humanrights #respect #freedom #photography #portrait #research #journalism #humanism #storytelling #story⠀
Our first interview was with Chennupati Vidya. Ten days after that moment we woke up to the news that she had passed away. She founded the women's organisation 'Vasavya Mahila Mandali' and worked relentlessly since 1969 to improve the well-being of women. As Member of Parliament in the 1980s, Vidya mainly fought for the now-accepted quotum of 33% for women's seats in the local parliaments.⠀
.⠀
.⠀
.⠀
Ons eerste interview was met Chennupati Vidya. Tien dagen daarna werden we wakker met het nieuws dat ze overleden was. Ze was de oprichtster van de vrouwenorganisatie 'Vasavya Mahila Mandali' en sinds 1969 werkte ze onophoudelijk voor de verbetering van het welzijn van vrouwen. Als lid van het nationale parlement in de jaren 1980, streed Vidya voornamelijk voor 33% voorbehouden zetels voor vrouwen. Ondertussen is dat gerealiseerd in de lokale parlementen.⠀
.⠀
#UforChange #changemakers #change #india #vijayawada #gender #equality #genderequality #socialchange #srhr #sexualrights #reproductiverights #sexualhealth #reproductivehealth #health #rights #women#womenissues #womeninpower #womeninpolitics #humanrights #respect #freedom #photography #portrait #research #journalism #humanism #storytelling #story
Dit is Elaine Saralegui, een pastoor van de Metropolitaanse Gemeenschapskerk, een aftakking van de protestantse kerkgemeenschap. Deze zet zich sterk in voor de inclusiviteit van LGBT-personen en familie. Als activistische kerk zegenen ze de liefde, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur of religieuze overtuiging. Zo kwam een transgender koppel naar haar tijdens de mars tegen homo- en transfobie met de vraag om hen te zegenen. Dit was de eerste keer in Cuba aangezien het jurisch systeem dit niet toelaat.
/
/
This is Elaine Saralegui, a pastor of the Metropolitan church community in Cuba, and a branch of the Protestant church community. They are  committed to work on the inclusion of the LGBT-community and their families. As a activist church, they bless love regardless of gender, sexual orientation or religious beliefs. During a march against gay- and transphobia a transgender couple asked to bless them. That was the first time ever in Cuba because of the fact that the legal system doesn’t accept it.  #ucos #uforchange #loveaboveall #lgbtqi #equalrights

MET DE STEUN VAN

 

This post is also available in: EN