Wat is CHanGE?

CHanGE (Campaign for sexual Health & Gender Equality) is een project van UCOS over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

We leren van het werk van organisaties en activisten in het buitenland om de Belgische maatschappij een spiegel voor te houden. Op basis van deze lessen versterken we in Vlaanderen het draagvlak voor de mondiale strijd voor gendergelijkheid en rechtvaardige toegang tot SRGR. Zo dragen we ons steentje bij aan een slagkrachtige internationale beweging.

In 2023 richt CHanGE zich op het thema mannelijkheid, in het bijzonder de representatie van mannelijkheid in beeldvorming. Dominante opvattingen en beelden van mannelijkheid hebben een grote invloed op individuen en de samenleving. Onze beeldcultuur staat bol van traditionele beelden van mannelijkheid, die vaak terugvallen op schadelijke stereotypen. Met de campagne Be A GENTLEmanwillen onze jongeren mainstream percepties van mannelijkheid in beelden ontrafelen én positieve alternatieven belichten.

De campagne is het resultaat van ontmoetingen en gesprekken die de CHanGE-deelnemers voerden met activisten en organisaties in Jordanië, Kameroen en de Filipijnen. Zij vormen de inspiratie voor de campagne.

MET DE STEUN VAN

 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

This post is also available in: EN