Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/ucos.be/httpdocs/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/av-helper-masonry.php on line 355

Wat is CHanGE?

CHanGE (Campaign for sexual Health & Gender Equality) is een project van UCOS over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Samen met studenten en onze partners versterken we in Vlaanderen het draagvlak voor de mondiale strijd voor gendergelijkheid en rechtvaardige toegang tot SRGR. Zo dragen we ons steentje bij aan een slagkrachtige internationale beweging.

De focus van de CHanGE-campagne 2019 lag op verhalen van activisten en organisaties die strijden voor SRGR in vluchtelingencontexten. Vorige zomer trokken onze CHanGEmakers in drie teams naar Libanon, Marokko en Oeganda.

In het najaar van 2019 vroegen de CHanGEmakers tijdens hun Come In Out-campagne meer aandacht voor de complexe verhalen van LGBT+-migranten. LGBT+-personen hebben vaak geen andere optie dan te migreren naar een ander land. Tijdens de Come In Out-campagne legden de CHanGEmakers drempels bloot waarmee LGBT+-migranten zowel tijdens hun vlucht, migratieroute, asielprocedure en aankomst in een nieuw thuisland mee te maken krijgen.

Campagne 2019-2020

Na drie intensieve voorbereidingsweekends trok onze nieuwe lichting CHanGEmakers deze zomer in drie teams naar Libanon, Marokko en Oeganda. Ze spitsten hun oren en trokken hun ogen wijd open om zich te laten inspireren door moedige individuen en krachtige bewegingen die zich inzetten voor gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Tijdens hun najaarscampagne in 2019 vroegen de CHanGEmakers met hun Come In Out-campagne meer aandacht voor de complexe verhalen van LGBT+-migranten. LGBT+-personen hebben vaak geen andere optie dan te migreren naar een ander land. Tijdens de Come In Out-campagne legden de CHanGEmakers drempels bloot waarmee LGBT+-migranten zowel tijdens hun vlucht, reisroute, asielprocedure en aankomst in een nieuw thuisland mee te maken krijgen.

Het dominante mannelijkheidsbeeld en geweld op vrouwen zijn tendensen die wereldwijd verspreid zijn. Maar er zijn ook op veel plekken organisaties die dit in vraag stellen en een positief alternatief willen aanbieden. Onze lichting CHanGEmakers van 2019 lieten zich inspireren door tal van organisaties die ijveren voor een positiever mannelijkheidsbeeld los van stereotypen.

In tegenstelling tot deze organisaties in andere landen, gebeurt er in België nog weinig rond dit onderwerp. Daarom ontstond de campagne overMANd. De voorjaarscampagne in 2020 bestaat uit workshops voor scholieren uit de 3de graad die onze CHanGEmakers opstelde op basis van theoretische inzichten, bestaande methodieken en input van organisaties wereldwijd.

Wie is CHanGE?

CHANGE PROJECT IN OEGANDA

CHanGE kijkt verder dan de Belgische grenzen. Niet alleen leren we van partnerorganisaties in het Zuiden en inspireren ze onze campagnes, we gaan ook actief met hen aan de slag. Zo werken we van 2019 tot en met 2021 met het Uganda Youth and Adolescents Health Forum (UYAHF) samen aan de wereldwijde strijd van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor en door jongeren.

UYAHF legt met 20 jongeren – waarvan enkelen afkomstig zijn uit een vluchtelingkamp of gastgemeenschap – een traject af waarin ze worden opgeleid tot Youth Advocacy Change Champions. Met de juiste kennis en competenties gaan ze op pad als rolmodel in hun gemeenschap. De stemmen van deze jongeren worden hardgemaakt waardoor de Youth Advocacy Champions onder andere het mandaat krijgen om hun gemeenschap te vertegenwoordigen bij de districtoverheid.

Voorgaande edities

INSTAGRAM

This week we introduce gender binarism! 
The first out of three posts to give you an idea of what our campaign this fall will be about.
✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻
Deze week introduceren we het concept genderbinariteit! De eerste van drie posts om jullie een idee te geven waar onze campagne dit najaar over zal worden gevoerd. 
Post: Genderbinariteit is een classificatiesysteem waarbij een samenleving zijn leden opdeelt in twee genders, mannelijk en vrouwelijk, gebaseerd op hun biologisch geslacht. 
Het binaire model vormt een sociale grens die ons dwingt ons te gedragen naar strikte genderrollen, gekoppeld aan het man of vrouw zijn. Dit onderscheid tussen man en vrouw is echter een sociaal construct dat onze genderidentiteit, genderuitdrukking en seksualiteit beïnvloedt. 
Genderbinair denken verhindert mensen om strikte genderrollen te doorbreken en om zich te identificeren met meer dan twee vormen van genderexpressie. In realiteit bestaan er verschillende genderidentiteiten en -uitdrukkingen. We kunnen gender dus beter begrijpen als een spectrum, eerder dan twee tegenovergestelde genders (man en vrouw). 
Genderidentiteit, genderexpressie en seksualiteit zijn fluïde. Dat wil zeggen dat een persoon zijn genderidentiteit, genderuitdrukking en seksualiteit kan veranderen doorheen de tijd. Dit toont aan dat mensen zich niet steeds identificeren met eenzelfde gender, genderuitdrukking  of seksuele oriëntatie. 
Wanneer een samenleving genderbinair denken oplegt, kan dat leiden tot gewelddadige praktijken met onomkeerbare gevolgen. Denk aan schoonheidsidealen, traditionele genderrollen en zelfs operaties om mensen de mannelijke en vrouwelijke gendercategorieën op te leggen. De binaire genderopdeling laat geen plaats voor mensen die zich niet comfortabel voelen in de strikte binaire hokjes. 
Alvorens Europese kolonisatoren gewelddadig de strikte binaire gendercategorieën oplegden in hun kolonies bestonden er verscheidende gendercategorieën over de hele wereld en werden er andere (of geen) waarden toegekend aan gender. Mede daardoor worden mensen die niet binnen de binaire hokjes vallen nu vaak gediscrimineerd.
.
.
.
#genderbinarism #informativepost #activism #CHanGE #ucos
Meet our new CHanGEmakers 2020! 
CHanGE (Campaign for sexual Health and Gender Equality) is an UCOS project on gender equality and sexual and reproductive rights and health (SRHR). Each year 12 students engage to strengthen public support in Flanders for gender equality and access to SRHR. 
Despite the challenging times, we are excited and hopeful to learn from global activism about  different perspectives on these topics. Let’s make CHanGE happen!
Stay tuned for more updates about the team and our future campaign!
✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻
Ontmoet onze nieuwe CHanGEmakers 2020! 
CHanGE (Campaign for sexual Health and Gender Equality) is een project van UCOS over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Elk jaar gaan 12 studenten aan de slag om het draagvlak in Vlaanderen te versterken voor de mondiale strijd voor gendergelijkheid en toegang tot SRGR.
Ondanks de uitdagende tijden zijn we enthousiast en hoopvol om te leren van mondiaal activisme over verschillende perspectieven over die onderwerpen. Let’s make CHanGE happen!
Volg ons voor updates over het team en de toekomstige campagne!
.
.
.
#genderequality #srhr #feminism #changemakers #activism
Wij werden paar weken geleden uitgenodigd door Atheneum De Pinte om een vorming te geven aan het 5de en 6de middelbaar. Wij hebben het gehad over beeldvorming en onze voorgaande campagne Come In Out. Dit vormde ook meteen de grootste inspiratiebron voor onze tweede campagne, waarvoor we ook vormingen gaan geven.
.
.
.
📢OPROEP TWEEDE CAMPAGNE📢⁣
⁣
Om gendergelijkheid te bekomen en geweld op vrouwen te bestrijden, is het essentieel om samen te werken met mannen. Ook mannen gaan namelijk gebukt onder stereotyperingen over mannelijkheid en gendergerelateerde gedragingen die genderongelijkheid in de hand werken. ⁣
⁣
Praat hierover met je leerlingen! ⁣
Ben je met jouw klas geïnteresseerd om deel te nemen aan een workshop over mannelijkheid en (seksueel) gendergerelateerd geweld?⁣
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Op basis van theoretische inzichten, methodieken en input van organisaties wereldwijd, maakten jongeren die deelnamen aan onze CHanGE-campagne een workshop voor scholieren rond mannelijkheid en (seksueel) gendergerelateerd geweld.⁣
⁣
Praktisch⁣
➡️ Voor wie? Klassen uit de 3de graad middelbaar onderwijs⁣
➡️ Wanneer? Tussen half maart en begin mei, voor 2 lesuren⁣
➡️ Gratis, mits onkostenvergoeding⁣
➡️ Interesse? Contacteer bram.cleys@ucos.be⁣
⁣
!!! THE CAMPAIGN KICKED OFF !!!
.
.
Yesterday night we geared up to weather through the cold to cover some parts of Ghent with our "Can You Prove You're Straight" posters, stickers and signs. .
.
.
This morning we woke up with an article on Come In Out campaign in the newspaper, De Standaard. Today was the day, the beginning of our 3 week campaign! We again packed ourselves in to head to Ghent Zuid, the location of our first stop. The rain was nothing compared to our excitement and determination to set up everything perfectly for our mobile campaign. A lot of people stopped by. In the bus they got to know more on LGTB+ migration, in an interactive way. Many thanks to everyone who came! 💚
.
.
We are now slowly defrosting but more than ready for our next stop in ANTWERP on MONDAY NOVEMBER 18TH KdG ZUID where we welcome Jaouad Alloul. Entrance is free but registration is required.
.
.
.
We hope to see you all very soon!! ❤🧡💛💚💙💜
.
.
.
#campaign #lgbt #activism #migration #volunteering #Gent #Antwerp
“Je ne peux pas abandonner ma communauté / I cannot abandon my community.”⁣
⁣
Bibe Kalalu had to leave his home in Congo after being prosecuted because of his sexual orientation. Once he arrived in Kampala in 2007, he was confronted with isolation because of a government funded prosecution of LGBTI persons. Realizing there was little support within the broader queer community for the specific struggles that queer refugees face, Bibe founded the Angels Refugee Support Group in 2009.⁣
⁣
Despite of the challenges, Bibe and his Angels have succeeded in reaching out to queer refugees in Kampala and in various refugee settlements within Uganda, providing counseling, shelter, vocational training, medical and even legal support. ⁣ ⁣
Queer refugees have to ‘pass as straight’ for the police in order to access a refugee status. A big part of the Angels activities is preparing their members for the asylum procedure while working closely together with international organisations that are supposed to defend their rights. “Quand on part là-bas, on fait la guerre pour avoir un document. ça prend du temps./ When we meet with the officials, it’s war to access the legal documents. It takes time.”⁣
⁣
All of Uganda's photos are made by Michelle Geerardyn.⁣
⁣
#queerrefugees #refugees #UforChange #Uganda #Kampala #gender #genderequality⁣
#LGBT #SRHR #migration #refugees #humanrights #ucos #gayrights #activism⁣
#lgbtactivism #advocacy #translivesmatter #gaylivesmatter #intersectionality⁣
#stophomophobia #stoptransphobia⁣
“I use my creative arts for the protection and promotion of the LGBTIQ community, that’s what I do.”⁣
⁣
Natasha Kusiima is a true feminist entrepreneur and activist. After facing sexual harassment at her job and being outed as a lesbian to her family she realized: “I can’t do this people pleasing anymore, let’s just do me full time. So I opened a fashion brand.” Not only does she stand her ground in the fashion world by, how she puts it so strongly, “claiming the space”, she also created Simma Africa. Through this creative arts foundation she tries to economically empower the LGBTIQ youth and urban refugees in Uganda by training people into skilled, independent individuals through her art and fashion. “So many try to help people in the community but they don’t understand that people need money, so they can make their own decisions.” ⁣
⁣
And as a cherry on the pie her foundation created ‘Hair chronicles” - shared hair love and struggles- to break the ice and start conversations with refugees, feminists and discuss strategies on how to build a more inclusive LGBTIQ community. ⁣
#ucos #change #humanrights #lgbt+ #uganda #srhr #genderequality #simma

MET DE STEUN VAN

 

This post is also available in: EN