Wat is CHanGE?

CHanGE (Campaign for sexual Health & Gender Equality) is een project van UCOS over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRGR).

Samen met studenten en onze partners versterken we het draagvlak in Vlaanderen voor de mondiale strijd voor gendergelijkheid en rechtvaardige toegang tot SRGR. Zo dragen we ons steentje bij aan een slagkrachtige internationale beweging.

Onze twaalf CHanGEmakers bereiden zich momenteel volop voor op de reizen naar Cuba, Oeganda en India die ze in de zomervakantie van 2018 maken. Drie voorbereidingsweekends, veel opzoekwerk en menig brainstormsessie later, voelen ze zich stilaan klaar voor vertrek. Ter plaatse zullen ze verschillende activisten en organisaties bezoeken en zo inspiratie opdoen voor een campagne in België.

Voorgaande en komende edities?

INSTAGRAM

The Federation of Cuban Women (FMC) is an impressive organisation, founded in 1960. It has been led by the revolutionary Vilma Espín, and thirteen other women who committed to women empowerment in the Cuban society. FMC worked closely with the Cuban Literacy Campaign in 1961 and achieved a total 91,000 women joining classes and learning how to read and write within that same year. Ever since, FMC has been working hard to involve women in the economy and mobilise them into the workforce, including political work and government administration. FMC provides equal opportunities for women by improving working conditions for women and by developing communal services to alleviate unpaid labour (domestic work and childcare). Today, FMC unifies all Cuban organisations that dedicate themselves to achieve gender equality. 💪🏼
- -
-
De Cubaanse Vrouwenfederatie (FMC) is een indrukwekkende organisatie, opgericht in 1960. De organisatie werd geleid door verzetsstrijdster Vilma Espín, en dertien andere vrouwen die zich inzetten voor vrouwenparticipatie in de Cubaanse samenleving. FMC werkte in 1961 nauw samen met de Cubaanse Campagne voor Geletterdheid en slaagde er toen in om 91 000 vrouwen binnen het jaar te overtuigen deel te nemen om te leren lezen en schrijven. Sindsdien bleef FMC hard werken om vrouwen te betrekken in de economie en hen te mobiliseren om de arbeidsmarkt te betreden en te werken in zowel de politieke omgeving als in overheidsinstellingen. FMC creëert gelijke kansen voor vrouwen door de werkomstandigheden voor vrouwen te verbeteren en diensten aan te bieden om onbetaalde arbeid (huishoudelijk werk en kinderen opvoeden) te verlichten. Vandaag verenigt FMC alle Cubaanse organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid. 💪🏼
-
-
-
#FMC #Cuba #CHanGE #CHanGE18 #UforCHanGE #genderequality #womenrights  #federacióndemujerescubanas
On the one hand, I see girls getting in prostitution. I see boys getting in gangs. I see religious extremism. All of that because of unemployment. But on the other hand, I see role models who do get out of these slums. And even though these are small numbers, they matter. Because at the end of the day, if there is change there is hope.
-
-
-
Ik zie jonge meisjes in de prostitutie. Ik zie jongens in gangs. Ik zie religieus extremisme. En dat allemaal vanwege werkloosheid. Aan de andere kant zie ik ook rolmodellen die uit de sloppenwijken komen. Hoewel er slechts een handjevol van die rolmodellen zijn, zijn ze van enorm belang. Want, weet je, waar verandering is, is ook hoop. 
Dhatemwa Agnes, Programs Director, Action for Fundamental Change and Development (AFFCAD)
#srhr #UforCHanGE #genderequality #slums #Shedecides #Uganda #Kampala
“Even if they spit at you, don’t be surprised”, coming from the former director of Services at the Ministry of Health in Uganda. This is how people treat the LGBTQ+ community. They are subjected to one of the most discriminative laws on homosexuality in the world. During our stay in Kampala we met several strong changemakers who are trying to change these laws. Arrests of activists and confiscation of their research are very common. But still they rise.
-
-
-
“Wees niet verrast als er naar je gespuwd wordt”, woorden van de voormalige directeur van het ministerie van volksgezondheid in Oeganda. Zo worden mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap behandeld. Ze zijn onderworpen aan een van de meest discriminerende wetgevingen over homoseksualiteit ter wereld. Tijdens ons verblijf in Kampala hebben we sterke changemakers ontmoet die zich tegen die wetten verzetten. Zo zijn arrestaties van activisten en het in beslag nemen van hun onderzoek veelvoorkomend. En toch blijven ze doorzetten.
#UforChange#change#campaign#lgbtq#equality#changemakers#uganda
“I became a sexworker when I was in college. I studied Development Studies, but couldn't find a good job so I couldn't support myself or my new born twins. Sexwork isn't a bad job. It helps me provide for my family. It can be hard at times though, so I often use gin to get through the night. It makes you doze off, because you can have up to ten men in one night. The men are not often the problem. Their wives and the police are my greatest fear. We are not seen as human beings in their eyes.”
-
-
-
“Ik werd een sekswerker tijdens mijn studies. Ik studeerde Development Studies, maar ik vond geen goede job om mezelf en mijn pasgeboren tweeling te ondersteunen. Door sekswerk kan ik voor mijn familie zorgen. Toch kan het soms zwaar zijn. Gin helpt me vaak om de nachten door te komen. Het werkt verdovend, soms komen er namelijk tien mannen op een avond langs. Mannen zijn niet vaak het probleem, hun vrouwen en de politie zijn mijn grootste angst. In hun ogen zijn we geen mensen.” Brenda, 28
#UforChange#change#changemakers#sexualrights#uganda
"I am the female counsellor representing women in the Kasana sub county. It's my duty to help. By becoming a female leader you become a motivation for the women around you but you also become the voice of all those women, as you represent them amongst those big men."
-
-
-
"Ik ben de vrouwelijke raadgever die de vrouwen in de Kasana regio vertegenwoordigt. Het is mijn plicht om te helpen. Als vrouwelijke leider word je niet alleen een grote motivatie voor alle vrouwen rond je, maar ben je ook hun stem. Je vertegenwoordigt hen tussen alle grote mannen." Nasaka Margareth, 65.
#Uforchange#change#changemakers#uganda
“My wish for Uganda is to have a generation of people that is healthy and educated. I want young people to have access to education and family planning. We need to break away from taboos about sexual and reproductive health, because it hurts people. We need to realize that people do have sex in Uganda, because I don’t want to see any more people I care about dying from HIV or unsafe pregnancies. We need to protect our people. That is my wish for Uganda."
-
-
-
“Mijn wens voor Oeganda is een generatie gezonde en opgeleide mensen. Ik wil dat jongeren toegang hebben tot onderwijs en aan familieplanning kunnen doen. We moeten ons losmaken van de huidige taboes rond seksuele en reprodructieve gezondheid, want het kwetst mensen. We moeten aanvaarden dat mensen in Oeganda seks hebben, want ik wil niet nog meer dierbaren verliezen aan HIV of onveilige zwangerschappen. We moeten ons volk beschermen. Dat is mijn wens voor Oeganda.” Tonny Johnson, Project Assistant, Uganda Youth Alliance For Family Planning & Adolescent Health (UYAFPAH)
#UforChange#education#familyplanning#sexualhealth#reproductivehealth#change#changemakers#uganda

MET DE STEUN VAN

 

This post is also available in: EN