ONZE WERKING

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een erkende Belgische ngo met als missie de versterking van wereldburgerschapscompetenties bij studenten in het hoger onderwijs. We willen samen met onze partners en ons doelpubliek werk maken van duurzame menselijke ontwikkeling door mondiaal bewustzijn en actief wereldburgerschap te stimuleren, al dan niet in het kader van internationale mobiliteit. UCOS is geaffilieerd aan de Vrije Universiteit Brussel, maar richt zich naar alle instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs.

UCOS wil de brug vormen tussen internationalisering en ontwikkelingssamenwerking. Om die reden leggen we een sterk accent op de omkadering van internationale mobiliteit van studenten. We stimuleren ook kritische visieontwikkeling bij studenten binnen het Vlaamse hoger onderwijs over mondiale kwesties, internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. Daarnaast ondersteunen we docenten en verantwoordelijken internationalisering van de hoger onderwijsinstellingen om met deze thema’s aan de slag te gaan. Ontdek ons aanbod via bovenstaand menu.

VISIE & MISSIE

Door de toenemende globalisering worden samenlevingen steeds afhankelijker van elkaar. In de visie van UCOS maakt dit van iedereen wereldburgers. Elk individu heeft de verantwoordelijkheid om in deze globale wereld werk te maken van duurzame menselijke ontwikkeling. Er bestaan echter uiteenlopende inzichten en meningen over hoe we hiertoe komen. Het is dus essentieel elkaar te willen ontmoeten en begrijpen om tot een respectvolle, gelijkwaardige dialoog te komen, over alle grenzen heen.

>> onze visie & missie

DOELSTELLINGEN

UCOS werkt aan duurzame menselijke ontwikkeling door de studenten van het Vlaamse hoger onderwijs bewust te maken van hun rol als wereldburger, waarbij zij zich in het bijzonder inzetten voor internationale solidariteit. Zo kunnen zij participeren binnen een mondiale samenleving waarin kritische en bewuste wereldburgers bijdragen aan duurzame ontwikkeling die in de eerste plaats ten goede komt aan het Zuiden.

>> onze doelstellingen

HET TEAM

Indien je een vorming wil aanvragen of meer informatie wil over onze werking, aarzel niet om één van onze personeelsleden te contacteren.

Daisy Van de Vorst

Daisy Van de Vorst

Projectmedewerker

(Zij/haar)
daisy.vandevorst@ucos.be
02 614 82 65

Medea Ghijsen

Medea Ghijsen

Project Officer

(Zij/haar)
medea.ghijsen@ucos.be
02 614 82 65

Bengisu Girenizli

Bengisu Girenizli

Projectmedewerker

(Zij/haar)
bengisu.girenizli@ucos.be
02 614 82 65

Christina Meert

Christina Meert

Educatief medewerker

(Zij/haar)
christina.meert@ucos.be
02 614 82 65

Visjal Auwerx

Visjal Auwerx

Educatief medewerker

(Hij/hun)
visjal.auwerx@ucos.be
02 614 82 65

Fien Portier

Fien Portier

Coördinator vorming

(Zij/haar)
fien.portier@ucos.be
02 614 82 65

Anne Smeets

Anne Smeets

Public engagement manager

(die/hun)
anne.smeets@ucos.be
02 614 82 65

Nick Vanden broucke

Nick Vanden broucke

Directeur

(hij/hem)
nick.vandenbroucke@ucos.be
02 614 82 65

RAAD VAN BESTUUR & ALGEMENE VERGADERING

Als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt UCOS bestuurd door een Raad van Bestuur en ondersteund en geïnspireerd door de leden van de Algemene Vergadering.

UCOS TELDE OP 7 OKTOBER 2023:

7  leden van de Raad van Bestuur

Annouk Brebels | Françoise De Cupere | Bram Cleys (voorzitter) | Loes Verhaeghe | Charlotte Christiaens | Karin Vanderkerken | Frank Verstraeten |


30 statutaire leden van de Algemene Vergadering

Partners

UCOS is lid van

 

Met de steun van

 

This post is also available in: EN