WIE ZIJN WE?

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) wil werk maken van duurzame menselijke ontwikkeling door het stimuleren van actief wereldburgerschap bij studenten van het Vlaamse hoger onderwijs, al dan niet in het kader van internationale mobiliteit. Dit doen we aan de hand van concrete vormingen, seminaries, trainingen en uitwisselingen voor studenten, docenten en medewerkers internationalisering die verbonden zijn aan de instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs.

ACTIVITEITEN

This post is also available in: EN