Wij, UCOS, het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, steunen en zijn solidair met de dekoloniale strijd van het Palestijnse volk, de Palestijnse verzetsbeweging en de studentenbezettingen van universiteiten wereldwijd.

Als ngo die werkt in het hoger onderwijsveld rond thema’s als dekolonisering, willen wij expliciet onze steun uitdrukken voor Jabalia Hall, de studentenbezetting aan de Vrije Universiteit Brussel die op onnavolgbare wijze dekolonisering in de praktijk brengt. Wij ondertekenden dan ook de open brief van het VUB-personeel en betreuren het ontoereikende antwoord van rector Jan Danckaert. 

Ondanks het feit dat de Vlaamse universiteiten in een gezamenlijke mensenrechtentoets overeen kwamen om niet samen te werken met partners die “direct of indirect betrokken zijn bij ernstige schendingen van mensenrechten”, blijven de Belgische universiteiten hun samenwerkingen voortzetten met universiteiten en bedrijven in de koloniale, zionistische staat Israël die de genocide en de bezetting financieel, logistiek en ideologisch steunen. 

Daarom hebben sinds maandag 13 mei enkele tientallen studenten het STOA-lokaal op de VUB campus bezet, in navolging van de studentenbezettingen wereldwijd en in Vlaanderen. De studenten eisen een academische boycot tegen het Israëlische apartheidsregime, i.e. de opschorting van alle samenwerkingsverbanden met deze staat. 

UCOS juicht deze dappere daad van burgerlijke ongehoorzaamheid toe en steunt de studenten in hun vijf  eisen, waaronder de eis tot academische boycot. We nodigen dan ook iedereen uit om actief deel te nemen aan de internationale verzetsbeweging tegen de koloniale bezettingsmacht. Doorbreek de stilte, gebruik uw plaats of positie om te ijveren voor een vrij Palestina, neem deel aan een protest, steun de studentenbezetting in jouw stad, boycot en desinvesteer via de BDS-richtlijnen en roep op tot internationale sancties tegen de koloniaal, zionistische staat Israël.

Free Palestine!

UCOS – Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

5 juni 2024 – Brussel