Lancering ROOTS : Students for Reproductive Justice

UCOS lanceert vandaag “ROOTS”: een gloednieuw jongerenproject rond gendergelijkheid en reproductieve rechtvaardigheid. Het project laat jongeren via take-overs van media- en entertainmentkanalen het grote publiek kennismaken met BIPOC* en queer perspectieven op gender en seksuele gezondheid.

Brussel | 23.04.2024

Onderbelichte kijk op seksuele gezondheid

“ROOTS” is het nieuwste jongerenproject van UCOS, het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Het project wil aandacht vragen voor onderbelichte perspectieven in conversaties rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Wanneer we spreken over seksuele gezondheid blijft de focus vaak liggen op cishetero** en witte personen. Queer en BIPOC perspectieven vallen vaak uit de boot. ROOTS wil hierin verandering brengen!

Taking over the narrative 

Om dit waar te maken is UCOS op zoek naar twaalf enthousiaste jongeren die een jaar lang, van september 2024 tot juni 2025, rond deze thematieken aan de slag willen gaan en aan agendasetting willen doen. Binnen het project zullen de jongeren een vormingstraject krijgen en via verschillende workshops, masterclasses en een buitenlandse uitwisseling de nodige skills opbouwen. Via de UCOS-partners krijgen de jongeren verschillende platformen aangereikt waarin ze de boodschap kunnen verspreiden: van hun favoriete podcast, tot een museum take-over of een publicatie in een tijdschrift. Het project laat zich hierbij inspireren door inzichten van mondiale denkers en doeners, en daagt zo eurocentrische visies op gender en SRGR uit.

Dringende nood 

Deze agendasetting en aandacht voor reproductieve rechtvaardigheid is broodnodig. We stellen vast dat ontwikkelingsbeleid steeds minder aandacht en fondsen besteedt aan SRGR. Daarnaast merken we ook op dat oprukkende xenofobie en queerfobie een impact heeft op het beleven van reproductieve zelfbeschikking van mensen binnen en buiten België, die buiten de witte cishetero mainstream vallen. Xenofobe discours rond “omvolking” in Europa zorgen ervoor dat het recht op zwangerschap van BIPOC mensen wereldwijd op de helling komt te staan. En zelfs wanneer het recht op abortus wettelijk wordt beschermd, zorgen zaken zoals medisch racisme en een gebrek aan genderinclusieve zorg ervoor dat BIPOC en queer personen meer drempels ervaren om dit recht uit te voeren.

Daarom vraagt ROOTS meer aandacht voor reproductieve rechtvaardigheid. Dit framework – dat gecoind werd door Amerikaans activiste Loretta J. Ross – past een intersectionele, dekoloniale kijk toe op reproductieve gezondheid en rechten. Deze lens laat zo toe om niet enkel te kijken naar reproductieve rechten an sich, maar ook naar de mogelijkheid om die rechten überhaupt te kunnen uitoefenen.

CHanGE in een nieuw jasje

De lancering van ROOTS, betekent eveneens het einde van CHanGE. Met CHanGE – de Campaign on sexual Health and Gender Equality – voerde UCOS de afgelopen zeven jaar samen met jongeren campagne voor gendergelijkheid en seksuele gezondheid. Het project trachtte Westerse opvattingen rond de thematieken kritisch te onderzoeken, door inzichten van activisten en organisaties wereldwijd te verzamelen en als lens toe te passen op de Belgische samenleving. Hiervoor gingen jongeren op onderzoeksreis naar verschillende partnerlanden. ROOTS bouwt verder op de geleerde lessen van CHanGE, maar met verhoogde aandacht voor ecologische en sociale duurzaamheid.

Geprikkeld om zelf deel te nemen aan ROOTS? Inschrijven kan tot en met 12 mei, meer informatie via ucos.be/roots.

*BIPOC is een Engels acroniem dat staat voor Black, Indigenous en People of Color

**Cishetero is een term die staat voor heteroseksuele personen die cisgender zijn, d.w.z. van wie de genderidentiteit overeenstemt met het geslacht dat hen werd toegewezen bij de geboorte