Wat is CHanGE?

CHanGE (Campaign for sexual Health & Gender Equality) is een project van UCOS over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

We leren van het werk van organisaties en activisten in het buitenland om de Belgische maatschappij een spiegel voor te houden. Op basis van deze lessen versterken we in Vlaanderen het draagvlak voor de mondiale strijd voor gendergelijkheid en rechtvaardige toegang tot SRGR. Zo dragen we ons steentje bij aan een slagkrachtige internationale beweging.

In 2021 reizen onze studenten naar Tunesië, Griekenland en Mexico.

Campagne 2020-2021

In de zomer van 2020 gingen twaalf gemotiveerde jongeren als CHanGEmakers op onderzoek in België. Ze spraken met organisaties en activisten en dompelden zich onder in gendergerelateerde onderwerpen die lokaal en globaal relevant zijn. Steeds opnieuw werden ze teruggebracht tot één rode draad: het dominante model van genderbinariteit. De CHanGEmakers werden verontwaardigd door hoe het man-vrouwdenken onze en andere maatschappijen domineert, een enorme impact heeft en veel nuance uit de realiteit verbergt. Hoog tijd om die binariteit tegen het licht te houden. Daarom The/Deconstruct Binarism. Daarom #ByeBinary.

The/Deconstruct Binarism breekt met binaire hokjes tijdens een reeks virtuele evenementen:

//Zaterdag 14 november: Binarism voor beginners//

Senne Misplon (woordvoerder Wel Jong Niet Hetero) geeft een inleidende lezing over genderbinariteit en -diversiteit. Ervaringsdeskundigen vullen aan en reflecteren over onze samenleving.

//Woensdag 16 november tot zondag 22 november: XXY//

De Argentijnse film XXY wordt online opengesteld. Deze bekroonde film vertelt het verhaal van een jonge persoon met een intersekse lichaam. Er volgt een nabespreking door Emmanuelle Verhagen (voorzitter intersekse Vlaanderen).

//Woensdag 25 november: On the origin of binarism//

Tijdens dit webinar wordt dieper ingegaan op de oorsprong van het binaire model, hoe het de wereld ging domineren en de implicaties daarvan.

//Donderdag 3 december: beauty standards//

Afsluiten doen we met een interactief gesprek over schoonheidsidealen en genderexpressie.

Meer informatie over deze evenementen is te vinden op de facebookpagina van The/Deconstruct Binarism.

Wie is CHanGE?

CHANGE PROJECT IN OEGANDA

CHanGE kijkt verder dan de Belgische grenzen. Niet alleen leren we van partnerorganisaties in het Zuiden en inspireren ze onze campagnes, we gaan ook actief met hen aan de slag. Zo werken we van 2019 tot en met 2021 met het Uganda Youth and Adolescents Health Forum (UYAHF) samen aan de wereldwijde strijd van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor en door jongeren.

UYAHF legt met 20 jongeren – waarvan enkelen afkomstig zijn uit een vluchtelingkamp of gastgemeenschap – een traject af waarin ze worden opgeleid tot Youth Advocacy Change Champions. Met de juiste kennis en competenties gaan ze op pad als rolmodel in hun gemeenschap. De stemmen van deze jongeren worden hardgemaakt waardoor de Youth Advocacy Champions onder andere het mandaat krijgen om hun gemeenschap te vertegenwoordigen bij de districtoverheid.

YOUTH ADVOCACY
CHANGE CHAMPIONS

MET DE STEUN VAN