12 jongeren in actie voor een gendergelijke wereld

De derde generatie van twaalf CHanGEmakers trok deze zomer na een intensief voorbereidingstraject in drie groepen naar Libanon, Marokko en Oeganda. Samen met partnerorganisaties in het gastland onderzochten ze in kleine teams de complexe realiteit van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in vluchtelingencontexten.

Benieuwd naar de inspirerende activisten die ze daar leerden kennen of de campagne die ze dit najaar organiseren? Volg de CHanGEmakers op de voet via Instagram en Facebook!

CHanGE 2019 – THE MIGRATION EDITION

Het project CHanGE (Campaign for sexual Health and Gender Equality) ging van start in 2017 en kende een mooi vervolg in 2018. Voor de editie van 2019 is onze nieuwe lichting CHanGEmakers volledig klaargestoomd om deze zomer op onderzoek te trekken naar Libanon, Marokko en Oeganda.

Of je nu man, vrouw of transgender bent, hetero, homo, lesbienne, bi- of interseksueel: iedereen heeft recht op maximale ontplooiing, waar ook ter wereld. Alle mensen hebben het recht hun seksuele identiteit te vervullen en uit te drukken, met respect voor anderen. Ieder individu binnen eender welke relatievorm heeft het recht om vrij te beslissen over het wel of niet willen van kinderen, het moment en het aantal.

Dat is vandaag helaas lang niet overal en altijd gegarandeerd. De positie van vrouwen is op vele vlakken nog steeds ondergeschikt aan die van mannen. Misbruik en mishandeling van meisjes en vrouwen komen wereldwijd voor. Restrictieve kledingvoorschriften, ongelijke verwachtingen rond familiale en professionele rollen, etc. duiken regelmatig op in onze berichtgeving. Ook zij die niet binnen de stereotype genderrollen van een samenleving passen, worden vaak uitgesloten of gediscrimineerd en zijn slachtoffers van (non-)verbaal geweld, misbruik en strafrechtelijke vervolgingen.

In vluchtelingencontexten staan deze seksuele en reproductieve gezondheid en rechten vaak nog meer onder druk. Door een gebrek aan informatie, onzekerheden over verblijfsvergunningen, afhankelijkheidsrelaties, culturele verschillen en economische posities zijn mensen in deze context immers kwetsbaarder voor schendingen van hun rechten.

Toch is er ook wereldwijd positief nieuws te vinden, over moedige individuen en krachtige bewegingen die geduldig strijden voor gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Verhalen over een groeiend aantal landen met wetgeving tegen vrouwenbesnijdenis, de volgehouden strijd voor abortus, acties tegen geweld op vrouwen, etc. Het zijn deze complexe verhalen en genuanceerde realiteiten die we in het project willen onderzoeken en ondersteunen. In 2017 en 2018 werden we geïnspireerd door verhalen over menstruatie, LGBT-rechten, de rechten van sekswerkers en gelijke politieke vertegenwoordiging in Oeganda, DR Congo, India en Cuba. In 2019 gaan we dieper in op verhalen van activisten en organisaties die strijden voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in vluchtelingencontexten.