Gezocht: nieuwe lichting CHanGEmakers

Het is weer zover: we stellen opnieuw de oproep open voor 12 enthousiaste CHanGEmakers voor 2021.

CHanGE: Campaign for sexual Health and Gender Equality, is een campagne van UCOS die studenten de mogelijkheid geeft om in het buitenland onderzoek te voeren naar gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

De CHanGEmakers sprokkelden de voorbije jaren straffe verhalen bijeen van inspirerende activisten en organisaties uit Oeganda, Congo, Cuba, India, Libanon en Marokko. Tijdens een CHanGE-najaarscampagne in België zorgen ze ervoor dat deze vaak ongehoorde stemmen verder galmen dan de grenzen van hun thuisland.

Wie zoeken we en hoe stel je je kandidaat? Je leest er alles over op onze rekruteringspagina!