CHanGE logo

WORD CHANGEMAKER VOOR EEN GENDERGELIJKE WERELD!

Word jij één van de CHanGEmakers die mee in beweging komt voor een wereld waarin alle mensen kunnen genieten van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten? Op deze pagina kom je meer te weten over het project en over hoe jij je kandidaat kan stellen!

CHanGE?

UCOS, het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, lanceerde in 2017 CHanGE: Campaign for sexual Health and Gender Equality, en breide daar een mooi vervolg aan in 2018 en 2019. We zoeken nu opnieuw gemotiveerde CHanGEmakers om de campagne verder te zetten in 2020.

Of je nu man, vrouw of transgender bent, hetero, homo, lesbienne, bi- of interseksueel: iedereen heeft recht op maximale ontplooiing, waar ook ter wereld. Alle mensen hebben het recht hun seksuele identiteit te vervullen en uit te drukken, met respect voor anderen. Ieder individu binnen eender welke soort relatievorm, heeft het recht om vrij te beslissen over het wel of niet willen van kinderen, het moment en het aantal.

Dat is vandaag helaas lang niet overal en altijd gegarandeerd. De positie van de vrouw is op vele vlakken nog steeds ondergeschikt aan die van de man.  Misbruik en mishandeling van meisjes en vrouwen komt nog altijd wereldwijd voor. Restrictieve kledingvoorschriften, ongelijke verwachtingen rond familiale en professionele rollen, etc. duiken regelmatig op in onze berichtgeving. Ook zij die niet binnen de stereotype genderrollen van een samenleving passen, worden vaak uitgesloten of gediscrimineerd en zijn slachtoffers van (non-)verbaal geweld, misbruik en strafrechtelijke vervolgingen omwille van hun gender of seksualiteit.

Toch is er ook wereldwijd positief nieuws te vinden, over moedige individuen en krachtige bewegingen die geduldig strijden voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Verhalen over een groeiend aantal landen met wetgeving tegen vrouwenbesnijdenis, de volgehouden strijd voor abortus, acties tegen geweld op vrouwen, etc. Het zijn deze complexe verhalen en genuanceerde realiteiten die we in het project willen onderzoeken en ondersteunen. Kijk zeker eens op de CHanGE-pagina of ons Instagram-account naar de resultaten die we de voorbije jaren geboekt hebben!

WAT DOET EEN CHANGEMAKER?

We bieden CHanGEmakers de kans om tijdens de zomermaanden in kleine teams op onderzoek te gaan naar organisaties en individuen die op een inspirerende wijze actief zijn rond dit thema. In 2020 trekken we daarvoor naar Oeganda, Argentinië en Turkije (onder voorbehoud). Je komt terug met rijke verhalen van straffe mensen en organisaties die je graag helpt verspreiden naar een zo breed mogelijk publiek in België en naar relevante beleidsmakers.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

We zijn op zoek naar CHanGEmakers die zich ten volle inzetten voor dit project. UCOS zoekt met andere woorden jongeren die enorm gemotiveerd zijn en bovendien voldoende tijd kunnen uittrekken om campagne te voeren.

Vóór de reis

Samen met je mede-CHanGEmakers doorloop je een intensief trainingstraject waarin je wordt ondergedompeld in het thema en klaargestoomd om tijdens de reis aan de slag te gaan.

We verwachten je zeker tijdens de volgende momenten:

  1. Het opstartweekend vindt plaats van vrijdag 14 februari tot zondag 16 februari 2020.
    Je ontmoet er je teamgenoten en leert het project meer in detail kennen. Aan het einde van dit weekend weet je in welk land je aan de slag zal gaan.
  2. Het tweede voorbereidingsweekend houden we van vrijdag 13 tot zondag 15 maart 2020.
    We schaven je kennis over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid bij. We ontdekken ook wie in België rond deze thema’s actief is. Daarnaast maken we ook kennis met de drie landen waar de reizen zullen doorgaan.
  3. Van 24 tot 26 april 2020  organiseren we een derde voorbereidingsweekend. We bekwamen ons verder in de kunst van het campagne voeren en bakenen af welke opdrachten we tijdens de reis willen aanpakken. We overlopen ook alle praktische informatie in verband met de reis.

Tijdens de reis

De drie teams reizen af naar hun bestemming voor een verblijf van drie weken gedurende juli of augustus. De precieze reisdata worden tijdig bekend gemaakt.

Samen met je teamleden ga je op zoek naar organisaties die werken rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, ontmoet je mensen en documenteer je deze ontmoetingen in woord, beeld, film…  Jullie proberen de opdrachten die jullie voor vertrek afgebakend hebben, zo goed mogelijk uit te voeren. Je leert zo het land op een waardevolle manier kennen en beleeft een onvergetelijk avontuur.

Na de reis

Gewapend met ervaringen en verhalen van je partnerorganisatie werken we bij terugkomst in België verder aan verandering. Naast het terugkomweekend neem je deel aan enkele werkvergaderingen en investeer je tijd in de uitwerking van de campagne (events organiseren, artikels schrijven, social media-activisme,…) Je engagement in dit project eindigt dus niet na de reis.

Kort na je terugkomst komen we met alle CHanGEmakers samen tijdens het terugkomweekend van 11 tot 13 september. We blikken terug op onze ervaringen en bedenken een frisse en effectieve campagne. Geïnspireerd door de ontmoetingen tijdens de onderzoeksreizen vinden we een invalshoek waarmee we kunnen bijdragen aan maatschappelijke verandering in België en daarbuiten.

Samen vinden we een manier om jouw talenten en nieuw aangeleerde skills in te zetten voor de campagne. Als team streven we ernaar onze resultaten maximaal bekend te maken in België en zo steun te vinden voor een meer gendergelijke wereld met aandacht voor ieders seksuele en reproductieve rechten. Op die manier zetten we samen met jou een eerste stap naar verandering!

Praktische informatie

Je verblijft samen met je team in juli of augustus gedurende drie weken in Oeganda of een ander boeiend land. De twee andere partnerlanden (waarschijnlijk Turkije en Argentinië) worden binnenkort bekend gemaakt. De precieze reisdata worden tijdens het voorbereidingstraject vastgelegd.

Als team werk je zelfstandig tijdens de onderzoeksreizen. UCOS zorgt wel voor een permanent aanspreekpunt en houdt nauw contact. Tijdens het voorbereidingstraject stellen we samen een eerste lijst samen van contact- en vertrouwenspersonen die je ter plaatse kan aanspreken.

We rekenen erop dat je als CHanGEmaker voluit gaat voor dit project. In ruil bieden we je de reis nagenoeg gratis aan! Jij zorgt voor goesting en tijd, wij voor tickets, een verblijfplaats, etc.

Wat betalen wij met steun van Brussels International, deMens.nu, de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de Vlaamse overheid?

>> Vliegtuigtickets,

>> Reisverzekering,

>> Verblijfskosten,

>> Een budget voor lokale verplaatsingskosten,

>> Een tegemoetkoming in je transportkosten in België (openbaar vervoer).

Wat moet je zelf nog betalen?

>> Een beperkte tegemoetkoming in de kosten voor de meerdaagse omkaderingsmomenten: telkens €20 voor elk van de omkaderingsweekends (€80 in totaal),

>> Je maaltijden tijdens de reis,

>> Een geldig internationaal paspoort, visum en de nodige inentingen en medicatie,

>> Persoonlijke uitgaven tijdens de reis,

>> Een compensatie voor de door de vliegtuigreis veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen.

Indien deze onkosten een drempel vormen om deel te nemen aan het project: neem gerust contact op en we bekijken samen waar tussenkomsten mogelijk zijn.

Wie zoeken we?

Wil jij je kandidaat stellen voor dit project, dan moet je voldoen aan de volgende criteria:

>> Je bent tussen 18 en 25 jaar oud (in 2020 word je maximum 25),

>> Je studeert, bij voorkeur, aan een instelling van het Vlaamse hoger onderwijs,

>> Je begrijpt Nederlands en kan je er verstaanbaar in maken (een perfecte beheersing van de taal is niet vereist),

>> Je kan je vlot verstaanbaar maken in het Engels, Spaans en/of Turks (afhankelijk van de partnerlanden),

>> Je hebt bovenal bijzonder veel goesting en de tijd om je voor dit project te smijten (minimaal tussen februari en december 2020).

Hoe stel je je kandidaat?

Vul het onderstaande registratieformulier in vóór 2 december 2019. De vragen in het formulier zijn in het Nederlands, maar mogen ook in het Engels of Frans worden beantwoord indien je je comfortabeler voelt bij een van deze talen.

Op basis van de antwoorden op dit formulier maken we een eerste selectie. Wie geselecteerd wordt, zal uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Dit verneem je ten laatste op 6 december.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op het kantoor van UCOS (Pleinlaan 5, 1050 Brussel) tussen 10 en 17 december. Indien niet anders mogelijk, kan dit gesprek ook via Skype worden gehouden.

Ten laatste op vrijdag 20 december communiceren we wie uitgekozen werd om CHanGEmaker te worden.

In onze selectie houden we rekening met je motivatie en gedrevenheid. Daarnaast streven we naar een diverse groep (gender, woonplaats, afkomst, studierichting, interesses, competenties,…).

Meer weten?  Neem contact op met Bram Cleys: bram.cleys@ucos.be, T 02 614 82 65

MET DE STEUN VAN