Wat is CHanGE?

CHanGE (Campaign for sexual Health & Gender Equality) is een project van UCOS over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Samen met studenten en onze partners versterken we in Vlaanderen het draagvlak voor de mondiale strijd voor gendergelijkheid en rechtvaardige toegang tot SRGR. Zo dragen we ons steentje bij aan een slagkrachtige internationale beweging.

De focus van de CHanGE-campagne 2019 lag op verhalen van activisten en organisaties die strijden voor SRGR in vluchtelingencontexten. Vorige zomer trokken onze CHanGEmakers in drie teams naar Libanon, Marokko en Oeganda.

In het najaar van 2019 vroegen de CHanGEmakers tijdens hun Come In Out-campagne meer aandacht voor de complexe verhalen van LGBT+-migranten. LGBT+-personen hebben vaak geen andere optie dan te migreren naar een ander land. Tijdens de Come In Out-campagne legden de CHanGEmakers drempels bloot waarmee LGBT+-migranten zowel tijdens hun vlucht, migratieroute, asielprocedure en aankomst in een nieuw thuisland mee te maken krijgen.

Campagne 2019-2020

Na drie intensieve voorbereidingsweekends trok onze nieuwe lichting CHanGEmakers deze zomer in drie teams naar Libanon, Marokko en Oeganda. Ze spitsten hun oren en trokken hun ogen wijd open om zich te laten inspireren door moedige individuen en krachtige bewegingen die zich inzetten voor gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Tijdens hun najaarscampagne in 2019 vroegen de CHanGEmakers met hun Come In Out-campagne meer aandacht voor de complexe verhalen van LGBT+-migranten. LGBT+-personen hebben vaak geen andere optie dan te migreren naar een ander land. Tijdens de Come In Out-campagne legden de CHanGEmakers drempels bloot waarmee LGBT+-migranten zowel tijdens hun vlucht, reisroute, asielprocedure en aankomst in een nieuw thuisland mee te maken krijgen.

Het dominante mannelijkheidsbeeld en geweld op vrouwen zijn tendensen die wereldwijd verspreid zijn. Maar er zijn ook op veel plekken organisaties die dit in vraag stellen en een positief alternatief willen aanbieden. Onze lichting CHanGEmakers van 2019 lieten zich inspireren door tal van organisaties die ijveren voor een positiever mannelijkheidsbeeld los van stereotypen.

In tegenstelling tot deze organisaties in andere landen, gebeurt er in België nog weinig rond dit onderwerp. Daarom ontstond de campagne overMANd. De voorjaarscampagne in 2020 bestaat uit workshops voor scholieren uit de 3de graad die onze CHanGEmakers opstelde op basis van theoretische inzichten, bestaande methodieken en input van organisaties wereldwijd.

Wie is CHanGE?

CHANGE PROJECT IN OEGANDA

CHanGE kijkt verder dan de Belgische grenzen. Niet alleen leren we van partnerorganisaties in het Zuiden en inspireren ze onze campagnes, we gaan ook actief met hen aan de slag. Zo werken we van 2019 tot en met 2021 met het Uganda Youth and Adolescents Health Forum (UYAHF) samen aan de wereldwijde strijd van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor en door jongeren.

UYAHF legt met 20 jongeren – waarvan enkelen afkomstig zijn uit een vluchtelingkamp of gastgemeenschap – een traject af waarin ze worden opgeleid tot Youth Advocacy Change Champions. Met de juiste kennis en competenties gaan ze op pad als rolmodel in hun gemeenschap. De stemmen van deze jongeren worden hardgemaakt waardoor de Youth Advocacy Champions onder andere het mandaat krijgen om hun gemeenschap te vertegenwoordigen bij de districtoverheid.

YOUTH ADVOCACY
CHANGE CHAMPIONS

Voorgaande edities

INSTAGRAM

Instagram has returned invalid data.

MET DE STEUN VAN