ACTIVITEITEN VOOR MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

OP WEG NAAR GELIJKWAARDIGE PARTNERSCHAPPEN

Doelgroep:

Docenten, internationale stagebegeleiders, beleidsadviseurs en directie internationalisering in het hoger onderwijs

Doel:

Omkadering studenten optimaliseren, gelijkwaardige partnerschappen en verankering van duurzaam (studenten)engagement bevorderen

Inhoud:

In deze workshop proberen we hoger onderwijsinstellingen op weg te helpen naar meer duurzame en gelijkwaardige internationale partnerschappen. Internationale partnerschappen en internationale studenten- en stafmobiliteit worden in het hoger onderwijslandschap vaak nog ingevuld op een manier die nadelig kan zijn voor de ontwikkeling van duurzame wereldburgerschapscompetenties en -engagement en op een wijze waarbij er te weinig aandacht is voor de meerwaarde voor de internationale partnerorganisatie.

Praktisch: 

Lezing tot interactieve workshop

Aanpak en aantal deelnemers:

Workshop: groep tot 25 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2,5 à 3 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

DE ONMOGELIJKHEID VAN DEKOLONISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS

Aanpak en aantal deelnemers:

Workshop: groep tot 25 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2,5 à 3 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

TRAIN THE TRAINER

Doelgroep: Onderwijspersoneel dat studenten begeleidt in kader van een buitenlands verblijf

Doel: Leer de omkadering van studenten te optimaliseren, gelijkwaardige partnerschappen en duurzaam (studenten)engagement bevorderen.

Inhoud: Tijdens deze infosessie ontdek je hoe UCOS studenten voorbereidt op hun buitenlands verblijf, verken je de voornaamste valkuilen van studenten en krijg je de tools om zelf een debriefing te organiseren na terugkomst uit het buitenland. Tijdens het tweede deel krijgen jullie handvatten over gelijkwaardige samenwerking, met als doel een internationaal beleid te schrijven.

Aanpak en aantal deelnemers:

Workshop: groep tot 25 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2,5 à 3 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

ACTIVITEITEN VOOR JE STUDENTEN

UITGAANDE MOBILITEIT

UCOS biedt een aangepast omkaderingstraject aan voor studenten die een internationale stage, onderzoek of studie uitvoeren. De voorbereiding en debriefing worden georganiseerd in samenwerking met de instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs. Studenten van onze partnerinstellingen schrijven zich in op het tijdstip en de plaats van hun voorkeur.

VOORBEREIDENDE DAG INTERNATIONALE STAGE

Doelgroep:

Studenten die op internationale stage, studie of onderzoek vertrekken.

Doel: 

Studenten kritisch voorbereiden op hun globaal engagement zodat ze een meerwaarde vormen voor de partnerlanden.

Inhoud:

Omgang met mensen in een andere culturele en socio-economische context, inzicht in de impact van armoede en ongelijkheid, omgang met collega’s op de werkplek, interculturele communicatie, wat is de meerwaarde van de student voor de stageplaats/onderzoeksgroep? Elke voorbereidingsdag wordt in de mate van het mogelijke aangepast aan het profiel van de studenten.

Aanpak:

Interactieve methodieken, groepswerk, powerpointpresentatie.

Aantal deelnemers:

Vanaf 15 studenten, max. 25 studenten per vormingsgever.

Aanpak en aantal deelnemers:

Workshop: groep tot 25 studenten

Praktisch:

Plaats en datum: zie kalender

Tijd: een sessie duurt 2,5 à 3 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

In ieder semester vindt minstens één voorbereidingsdag in het Engels plaats. Meer info vind je hier.

Reservatie door medewerker hoger onderwijs:

Bent u medewerker van een van onze partnerinstellingen? Neem contact op met uw collega van de dienst Internationalisering.

Werkt u voor een andere onderwijsinstelling? Wenst u dat uw studenten toch kunnen deelnemen? Neem contact op met vorming@ucos.be.

DEBRIEFING INTERNATIONAL STAGE

Doelgroep

Studenten die terugkeren van internationale stage, studie of onderzoek in het Globale Zuiden.

Doel: 

Studenten reflecteren over hun ervaringen in het Globale Zuiden en hoe deze ervaringen om te zetten tot sterkten in hun professionele en persoonlijke leven.

Inhoud:

De studenten hebben ongetwijfeld indrukken en ervaring opgedaan die een blijvende indruk op hun hebben achter gelaten. Het is belangrijk om deze ervaring te kunnen plaatsen en kaderen. Deze sessie biedt hiervoor de handvaten. Via interactieve methodieken en vooral door veel ervaringen te delen worden wereldburgerschapscompetenties gevaloriseerd.

Aantal deelnemers:

Vanaf 10 en max. 15 studenten per vormingsgever.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

Zie ook Train de Trainer Debriefing indien je zelf workshops rond debriefing wil organiseren op je instelling!

ANTIRACISM(E)

© Sache Verheij

Doelgroep:

Internationale studenten die tijdelijk verblijven aan een instelling uit het Vlaamse hoger onderwijs.

Doel

Bewustwording van hoe (institutioneel en structureel) racisme nog steeds diepingeworteld is in onze maatschappij en het ontwikkelen van een antiracistische mindset doormiddel van kritische reflectie en discussie.

Inhoud

Omvang van racisme in Vlaanderen en in de alledaagse sfeer. Reflectie over privileges en de impact van racisme op de verdeling van deze privileges tussen verschillende groepen. Een overzicht van oplossingen om racisme tegen te gaan.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 3 uur

Taal: Nederlands

Info en reservaties:vorming@ucos.be

AANGEPASTE WERKVORMEN VOOR MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

Werksessie: vraaggestuurd, uitdiepende aanpak, kleine groep deelnemers van maximum 10 deelnemers die zich buigen over een aspect van internationalisering en Global Citizenship binnen de onderwijsinstelling, departement of opleiding.

Workshop: vraaggestuurd, op initiatief van een onderwijsinstelling, faculteit, departement of opleiding, voor een middelgrote groep van 15 tot 25 deelnemers, bedoeld als inleidende kennismaking (binnen de onderwijsinstelling).

Lezing: vraaggestuurd, grote groep vanaf 25 deelnemers, klassieke aanpak: korte lezing van max. 45 minuten gevolgd door Q&A.

Seminarie: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS, een grote groep deelnemers uit verschillende onderwijsinstellingen, op basis van inschrijving (op locatie): aangepaste werkvormen.

Colloquium: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS en/of haar synergiepartners, grote groep, omvattend onderwerp, sterk op besluitvorming en beleid gericht.

CONTACT

vorming@ucos.be

PARTNERS

in samenwerking met

 

met de steun van