‘Weeshuistoerisme neemt toe in Cambodja’

Samen met het toenemende toerisme maakt ook de weeshuisindustrie opgang in Cambodja. Malafide weeshuizen die toeristen en vrijwilligers aanspreken om giften te ronselen, proberen arme families te overtuigen hun kinderen af te staan met de belofte van gratis onderwijs en gezondheidszorg. In realiteit worden de kinderen vaak slecht behandeld om medelijden te wekken bij de potentiële donoren. Aangezien vrijwilligers ook dikwijls in dergelijke weeshuizen terechtkomen, is het voor studenten aangeraden om waakzaam te zijn bij de keuze van een stageplaats in het Zuiden.

Lees het volledige artikel van 28/08/2017.