Relevante stages voor het globale Zuiden

Praktijk- en onderzoeksstages in het globale Zuiden spelen een belangrijke rol in de internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs. Ze bieden kansen voor zowel studenten en onderwijsinstellingen, als voor Zuidpartners en lokale gemeenschappen.

Toch zijn er signalen dat er grote diversiteit heerst in de kwaliteit van deze internationale uitzendingen en dat er onduidelijkheid bestaat over de meerwaarde voor Zuidpartners. Met deze visietekst – gepresenteerd op het Colloquium Relevante Zuidstages van mei 2018 – stellen UCOS en zijn partners 9 principes voor om de meerwaarde voor alle betrokkenen te vergroten. ​De tekst geeft een aanzet tot een engagementsverklaring, waarbij elke onderwijsinstelling haar eigen accenten kan leggen en ingaat op specifieke uitdagingen per opleiding.

De visietekst is nu beschikbaar in vier verschillende talen: in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans, zodat deze gedeeld en besproken kan worden met internationale partners.

MEER WETEN?

Wil je graag onze visietekst mee verspreiden naar relevante partners in België of het globale Zuiden? Heb je vragen over de totstandkoming van de visietekst of wil je je verdiepen in een concreet thema?

Twijfel niet en contacteer onze vormingsmedewerker Sebastian Van Hoeck met al je vragen via sebastian.vanhoeck@ucos.be of 02 614 81 63.

Een visietekst is alvast een goede start, maar de tekst vertalen naar een krachtdadige aanpak vraagt heel wat extra inspanningen: de omzetting naar de praktijk, collega’s overtuigen, een actieplan opstellen, prioriteiten bepalen, strategieën uitproberen, enz … UCOS is bereid mee aan de kar te trekken! Geïnteresseerd? Neem dan zeker een kijkje op ons aanbod.