Praktijk- en onderzoeksstages in het globale Zuiden spelen een belangrijke rol in de internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs. Ze bieden kansen voor studenten, de onderwijsinstellingen, de Zuidpartner en lokale gemeenschappen. Ze brengen mensen uit verschillende contexten samen, versterken mondiale partnerschappen en mondiaal bewustzijn en leiden in vele gevallen tot persoonlijke groei.

Toch zijn er signalen dat er een grote diversiteit heerst in de kwaliteit van deze internationale uitzendingen en dat er onduidelijkheid bestaat over de meerwaarde voor Zuidpartners. Met deze visietekst stellen UCOS en zijn partners 9 concrete principes voor die toepasbaar zijn op de meeste Zuidstages. De tekst beoogt een aanzet te geven tot een engagementsverklaring, waarbij elke onderwijsinstelling haar eigen accenten kan leggen en ingaat op specifieke uitdagingen per opleiding.

VORMING – IMPLEMENTATIE VISIETEKST

Een visietekst is alvast een goede start, maar de tekst vertalen naar een krachtdadige aanpak vraagt heel wat extra inspanningen: de omzetting naar de praktijk, collega’s overtuigen, een actieplan opstellen, prioriteiten bepalen, strategieën uitproberen, enz … UCOS is bereid mee aan de kar te trekken! Geïnteresseerd? Neem dan zeker een kijkje op ons aanbod.

Meer weten?

Wil je graag onze visietekst mee verspreiden naar relevante partners in België of het globale Zuiden? Heb je vragen over de totstandkoming van de visietekst of wil je je verdiepen in een concreet thema?

Twijfel niet om onze vormingsmedewerker Sebastian Van Hoeck te contacteren via sebastian.vanhoeck@ucos.be of 02 614 81 63.

Ter ondersteuning van deze visietekst werd in maart 2018 ook een enquête uitgevoerd bij de studenten die in het kader van hun studies in het Zuiden verbleven. De doelstelling was na te gaan hoe zij kijken naar de meerwaarde van een dergelijke stage voor zichzelf, voor de ontvangende organisatie en voor de lokale gemeenschap. Lees hier het verslag van de studentenenquête.

This post is also available in: EN