Jaarlijks trekken ongeveer 1800 studenten uit het Vlaamse hoger onderwijs naar het buitenland voor een stage of onderzoeksproject. Ze komen daarbij vaak in contact met kwetsbare kinderen en jongeren, bijvoorbeeld bij stages in scholen, jeugdcentra, of kinderopvangsettings, of tijdens onderzoek in vluchtelingenkampen of gezondheidscentra. Dat contact kan zowel opportuniteiten als risico´s meebrengen voor het welzijn van de kinderen en jongeren. Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) daagt de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen uit om hierover kritisch na te denken, rekening houdend met de vaak delicate context. UCOS stelt daarom een inspiratiekader voor met enkele concrete beleids- en actiepunten die toegepast kunnen worden bij internationale stages en onderzoeken. Het welzijn en de rechten van de kinderen en jongeren in de partnerlanden staan daarbij centraal. Het inspiratiekader steunt op twee cruciale pijlers: de stages en onderzoeken mogen niet schadelijk zijn voor de doelgroep en ze moeten actief bijdragen aan het verwezenlijken van kinderrechten.

Meer weten?

Wil je ons inspiratiekader graag mee verspreiden naar relevante partners in België of het globale Zuiden? Heb je vragen over de totstandkoming van het inspiratiekader of wil je je verdiepen in een concreet thema?

Twijfel niet om onze vormingsmedewerker Sebastian Van Hoeck te contacteren via sebastian.vanhoeck@ucos.be of 02 614 81 63.

Het inspiratiekader werd ontwikkeld door UCOS, VLHORA & KIYO, in samenspraak met experts uit onder andere de Vlaamse hogescholen en Universiteiten. De tekst werd voorgesteld op 18 september 2020 tijdens het online colloquium ‘Kinderrechten & Internationale Stages’ dat georganiseerd werd door UCOS en Vlaamse Hogescholenraad Global Minds. Je kan de livestream van het evenement hier herbekijken.