Visietekst ‘Relevante stages voor het globale Zuiden’

Op 24 mei 2018 organiseerden we het colloquium ‘Relevante stages voor het globale Zuiden: op weg naar een visie voor de 21ste eeuw’. Vanuit de vaststelling dat Zuidstages niet altijd de gewenste resultaten opleveren voor de Zuidpartner en lokale gemeenschap, wilden samen met alle belanghebbenden naar een vernieuwde heldere visie en praktijk, gebaseerd op een hedendaags denken over internationale samenwerking en solidariteit.

De visietekst die naar aanleiding van het colloquium opgesteld werd door UCOS en USOS kan via de knop hieronder geraadpleegd worden.

Het colloquium kwam tot stand door een samenwerking van het volgende consortium:
Arteveldehogeschool, KU Leuven, UAntwerpen, USOS, VLHORA, VLIR-UOS

Met de financiële steun van:
DGD, UAntwerpen, VUB