‘Slumdog Millionaire’ – Danny Boyle (2009)

  LR: “Who wants to be a millionaire?” Een kijkcijferkanon wereldwijd. In Slumdog Millionaire speelt de jonge Jamal dit spel aardig goed. Hij lijkt veel verder te geraken dan andere kandidaten door zijn levenservaring in Mumbai. Via flashbacks uit Jamal’s leven komen we te weten waarom deze jonge knaap de vragen vlot kan beantwoorden. Daarenboven zien we de ontwikkeling van de stad Mumbai over een tijdspanne van twintig jaar door de ogen van Jamal, dat tevens het mainstream opgesmukte Bollywood gehalte achterwege laat. Schrijnende beelden van kinderhandel en prostitutie tonen de donkere zijde van wat in Mumbai leeft, wat echter enorm uitvergroot wordt. De film lijkt India te portretteren als een hellehol, een ware ‘pornography of poverty’. Generaliseringen over wat India is, lijken heel wat waarheden achterwege te laten. India bruist, zoekt constant naar vernieuwing en is veel meer dan wat Slumdog Millionaire toont.

slumdog_millionaire