ALGEMENE INFORMATIE

Ethiopië is een land in Oost-Afrika met een bijzondere culturele, historische en linguïstische eigenheid. Sinds 2013 tracht de Ethiopische overheid extra inspanningen te leveren om het land als toeristische bestemming op de kaart te zetten. Toerisme wordt gezien als een belangrijke bron van inkomsten en als middel in de strijd tegen de armoede. Door de investeringen op vlak van veiligheid en infrastructuur neemt het toerisme dan ook stilaan toe. Daarnaast vinden steeds meer Vlaamse studenten en vrijwilligers hun weg naar dit prachtige land.

Ethiopië is het enige land op het Afrikaanse continent dat nooit echt is gekoloniseerd, op enkele jaren van bezetting door het Italië van Benito Mussolini na. Traditioneel is het Oost-Afrikaanse land een bondgenoot van het Westen. Dat was al zo onder keizer Haile Selassie, maar dat werd ook weer het geval nadat dictator Mengistu van de macht werd verdreven. Vandaag is het Ethiopische leger een belangrijke pion van het Westen in de strijd tegen terreur. Zo stuurde Ethiopië in 2006 troepen naar buurland Somalië om daar de fundamentalistische Al-Shabaabrebellen te bestrijden. Door de internationale gemeenschap wordt Ethiopië gezien als een baken van stabiliteit in de onrustige Hoorn van Afrika. De regio wordt getroffen door oorlog in Zuid-Soedan, islamitische opstandelingen in Somalië en vluchtelingen uit Eritrea. Volgens UNHCR ving Ethiopië in 2018 maar liefst 905.831 mensen op, waardoor het land op de tweede plaats staat van de opvanglanden in Afrika. Symbolisch is de hoofdstad Addis Abeba belangrijk voor Afrika, gezien de hoofdzetel van de Afrikaanse Unie zich daar situeert.

Via het menu aan de linkerkant kan je over verschillende thema’s essentiële informatie over Ethiopië opzoeken. Met behulp van verwijzingen naar boeiende en interessante webpagina’s willen we je verder op weg helpen. Hieronder vind je alvast enkele nuttige websites met zeer uitgebreide en algemene informatie over Ethiopië.

» Hoofdstad: Addis Abeba
» Bevolking: 108 386 391 (januari 2019)
» Oppervlakte: 1.104.300 km²
» Munteenheid: 1 Euro = 32,11 Ethiopische Birr (januari 2019)
» Talen: Er worden ongeveer 90 verschillende talen gesproken in Ethiopië. De officiële taal is Amhaars (29,33%), maar Afaan Oromo wordt het meest gesproken. (33,8%).
» Alfabetiseringsgraad: 49,1%
» Reisdocumenten: Paspoort en visum. Voor een periode korter dan een maand kan een visum bij aankomst gekocht worden. Wie langer in Ethiopië verblijft, dient voor vertrek een visum aan te vragen bij de Ethiopische ambassade in Brussel.
» Keuken: stoofpotgerechten of ‘wat’, geserveerd op een soort zuurdesempannenkoek of ‘injera

» Fooien: 10% à 15% in restaurants, hotels of bars, voor taxichauffeurs of dragers
» Stopcontacten: Types C, E,F, L – 220 V – 50 Hz

Links


>> Reisadvies FOD Buitenlandse Zaken (NL)

Website van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken, met reisadvies georganiseerd volgens de thema’s: algemene veiligheid, vervoer, klimaat en rampen, gezondheid en hygiëne, lokale wetgeving en praktische informatie.


>> Contextanalyse Ethiopië (EN)

In 2015 hebben de Belgische ngo’s voor alle partnerlanden van de federale ontwikkelingssamenwerking een Gemeenschappelijke Contextanalyse (GCA) uitgewerkt. Deze bevat (vanaf p.17) nuttige informatie over de politieke situatie, sociaaleconomische omstandigheden, de toestand van het milieu, enz.


Landenfiches Ethiopië (NL/EN)

>> Worldwide Base

>> Koning Aap

>> Lonely Planet

Uitgebreide landenfiches van Ethiopië met informatie over klimaat, fauna, flora, geschiedenis, economie, bevolking, taal, godsdienst, samenleving, toerisme, etc.


>> The World Factbook (EN)

Website van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, nuttig voor informatie over geografie, socio-economische cijfers en veiligheid.


>> Freedom of Thought Report (EN)

De Freedom of Thought Report wordt jaarlijks gepubliceerd door Humanists International, de wereldwijde koepel van vrijzinnige en humanistische organisaties. Het kijkt naar de rechten en de behandeling van niet-gelovigen in alle landen van de wereld en heeft de bedoeling om de huidige situatie van de vrijheid van denken in kaart te brengen.


GEOGRAFIE

Ethiopië ligt in Oost-Afrika en wordt volledig omsloten door land. Het grenst in het noorden aan Eritrea en Djibouti, in het oosten aan Somalië, in het zuiden aan Kenia, en tot slot in het westen aan Zuid-Soedan en Soedan. Ethiopië grenst dus niet aan een zee, maar de haven van Djibouti vormt wel een belangrijke internationale zeeverbinding. Met een totale oppervlakte van 1.104.300 km² is het land ongeveer 36x zo groot als België.

Geografisch gezien kan het land in vier regio’s worden ingedeeld: het zuidwesten, de laaglanden in het westen en noordwesten, het Hoogland van Abessinië en het Somalihoogland. De twee hooglanden worden van noord naar zuid doorsneden door de Grote Slenk, een riftvallei die van Syrië tot Mozambique loopt. In het uitgestrekte en relatief vruchtbare Hoogland ontspringt in het Tanameer de Blauwe Nijl, die in Khartoum (Soedan) samenkomt met de Witte Nijl en zo de Nijl vormt. De hoofdstad Addis Abeba is centraal in het land gelegen.

In Ethiopië zijn maar liefst 14 nationale parken te vinden, waar je onder meer zeldzame diersoorten en planten kan spotten. De Ras Dashan is met zijn 4.620m de hoogste berg van het land en heeft het hele jaar door een besneeuwde top. Het laagste punt ligt 125m onder het zeeniveau in de Danakildepressie, waar je ook de mineraalrijke Danakilwoestijn terugvindt. Verder wordt het landschap gekenmerkt door massieve rotspartijen, golvende vlakten, goudkleurige savanne en diepe canyons.

Ethiopië heeft voornamelijk een tropisch moessonklimaat, maar kent veel klimatologische  verschillen vanwege de hoogteverschillen. De gemiddelde jaartemperatuur in de tropische, lager gelegen gebieden is 30 graden Celsius; in de hooggelegen gebieden daarentegen kan het behoorlijk fris worden (rond 4°C). Het regenseizoen loopt van juni tot en met augustus; vooral in de hoogvlaktes regent het dan veelvuldig.

LINKS


>> Maps of the World: Ethiopië (EN)

Website met interessante kaarten van Ethiopië.


POLITIEK

Ethiopië is een federale republiek met negen regio’s, die ieder over een grote mate van autonomie beschikken. De verschillende regio’s zijn op etnische basis onderverdeeld en hebben volgens de wet het recht op afscheiding. Deze wet is een rechtstreeks gevolg van de bloedige onafhankelijkheidsoorlog in de voormalige provincie Eritrea, dat sinds 1993 een onafhankelijk land is.

In 1994 zorgde een grondwetswijziging ervoor dat de uitvoerende macht verschoof van de president naar de premier. Daar waar de president (Sahle-Work Zewde) een louter ceremoniële functie bekleedt, is de premier (Abiy Ahmed Ali) de echte machthebber. De president wordt rechtstreeks verkozen voor een periode van zes jaar. De premier wordt om de vijf jaar aangeleverd door de grootste partij.

Nadat voorganger Haile Mariam Desalegne zijn premierschap in 2018 neerlegde om hervormingen mogelijk te maken, nam Abiy Ahmed Ali zijn functie van eerste minister over. Abiy is voorzitter van de regeringspartij Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front (EPRDF) en de Oromo Democratische Partij (OPDO), een van de vier coalitiepartners van de EPRDF. Het EPRDF is gegroeid uit het Tigrayan Peoples’ Liberation Front (TPLF), een rebellenbeweging van Tigray (een etnische groep in het Noorden van Ethiopië). Zij verdreven in 1991 samen met de Eritrese rebellen Mengistu Haile Mariam en zijn communistische regime van de macht.

Met Abiy aan het roer is het de eerste keer dat Ethiopië een leider heeft van de Oromo, een etnische groep die de voorbije jaren een voortrekkersrol speelde tijdens de anti-regeringsprotesten. De Oromo en de Amharen zijn de twee grootste etnische groepen van Ethiopië en vormen samen 60% van de bevolking. De afgelopen jaren kwamen veel van hen op straat tegen de politieke ongelijkheid, landonteigeningen en mensenrechtenschendingen door de voormalige machthebbers die vooral behoorden tot de Tigrinya-groep. De vorige regering liet erg weinig ruimte voor diversiteit in politieke opinies en trad hard op tegen verscheidene oppositiepartijen. Ook de vrijheid van meningsuiting was sterk beperkt en onafhankelijke burgerorganisaties werden belemmerd door nieuwe wetgeving.

Sinds hij aan de macht kwam in 2018, voerde Abiy Ahmed reeds drastische hervormingen door. Hij probeert de inmenging van de staat in de economie terug te schroeven, liet duizenden politieke gevangenen vrij, haalde verboden groepen uit de clandestiniteit en sloot vrede met decennia oude vijand Eritrea. Het kabinet dat Abiy voorstelde bestaat voor de helft uit vrouwen omdat die volgens hem minder corrupt zouden zijn. Sahle-Work Zewde, een ex-diplomate, werd verkozen als Ethiopië’s eerste vrouwelijke president. Tijdens haar eedaflegging beloofde ze om van gendergelijkheid een realiteit te maken.

Maar er bestaat weerstand tegenover de aanpak van Abiy. In juni 2018 was hij het doelwit van een aanslag. Niet hij, maar twee burgers kwamen om in een explosie tijdens een publieke opkomst vóór het beleid van Abiy. De verdachten werden opgepakt en berecht. Ze geloven niet dat Abiy werkelijk de belangen van de Oromo veilig zal stellen. Volgens hen zou het voordien verboden Oromo Bevrijdingsfront (OLF) de leiding over het land moeten nemen.

Link


>> Geschiedenis Ethiopië (EN)

Tijdlijn met een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen voor het land.


SOCIO-ECONOMISCHE ACHTERGROND

Ethiopië heeft een imagoprobleem. Tientallen jaren lang riep het land beelden op van hongersnood en conflicten. Momenteel is het land aan een stevige opmars bezig die toe te schrijven is aan een verhoogde industriële activiteit, waaronder investeringen in infrastructuur en productie.

De afgelopen jaren heeft regeringspartij EPRDF vooral ingezet op materiële transformatie, industrialisering en modernisering. Deze strategie zorgde voor een indrukwekkende economische vooruitgang: volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) had Ethiopië met 8,5% groei, de snelstgroeiende economie van Sub-Sahara Afrika in 2018. Deze groei werd aangedreven door overheidsinvesteringen in infrastructuur, evenals aanhoudende vooruitgang in de landbouw- en dienstensector.

Hoewel Ethiopië voordien een staatsgeleide economie kende, trekt het de jongste jaren meer buitenlandse investeerders aan. Zo hebben Chinese bedrijven in 2015 het metronetwerk van Addis Abeba aangelegd en zorgden ze voor de spoorlijn tussen de hoofdstad en buurland Djibouti in 2016. De buitenlandse valutawinsten (m.a.w.: waar de economie verdient aan export en buitenlandse investering) in Ethiopië worden geleid door de dienstensector, voornamelijk door het staatsgeleide Ethiopian Airlines, gevolgd door de export van verschillende grondstoffen. Koffie blijft het belangrijkste exportproduct van Ethiopië, al worden grondstoffen zoals goud, sesam, khat, vee en tuinbouwproducten steeds belangrijker.

Meer dan 70% van de bevolking van Ethiopië is werkzaam in de landbouwsector, maar de dienstensector heeft de landbouw als voornaamste bron van bbp overschreden. De plattelandsbevolking ondervindt zware gevolgen van de klimaatverandering en is erg kwetsbaar voor droogte. Industriële productie vertegenwoordigde minder dan 8% van de totale export in 2016, maar de uitvoer van de verwerkende industrie zal in de komende jaren wellicht toenemen door de groeiende aanwezigheid van buitenlandse investeerders.

In het najaar van 2015 presenteerde de regering het huidige 2016-2020 vijfjarenplan, beter bekend als het groei- en transformatieplan II, dat de nadruk legt op de ontwikkeling van de industrie in sectoren waar Ethiopië een competitief voordeel heeft, zoals textiel en kleding, lederwaren en verwerkte landbouwproducten. Om de industrialisatie te ondersteunen, is Ethiopië van plan om de geïnstalleerde stroomopwekkingscapaciteit te verhogen met 8.320 MW op een vermogen van 2.000 MW door de bouw van drie belangrijke dammen, en uit te breiden naar andere bronnen van hernieuwbare energie. Tegen 2025 wil Ethiopië van een arm, donorafhankelijk land uitgroeien tot een middeninkomensland.

Ethiopië heeft het laagste niveau van inkomensongelijkheid in Sub-Sahara Afrika, met een Gini-coëfficiënt van 33,2. Ondanks de vooruitgang in het wegwerken van extreme armoede, blijft het één van de armste landen ter wereld. Volgens UNDP leeft 29,6% van de bevolking onder de armoedegrens van $1,90 per dag. In het Human Development Report van de VN staat Ethiopië op plaats 173 van de 187 landen. Deze index meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting. De sterk groeiende jonge bevolking brengt bovendien een groeiende jeugdwerkloosheid met zich mee. In de protesten van de laatste jaren richtten vele jongeren hun frustraties dan ook op de regering in Addis Abeba.

LINKS


>> Human Development Report (2018)

Human Development Report (2018) van UNDP met daarin een analyse van de socio-economische context in Ethiopië.


GEZONDHEIDSZORG

Ethiopië behoort tot de tien landen in de wereld die in de afgelopen twintig jaar aanzienlijke vooruitgang boekten in de strijd tegen kindersterfte. In Ethiopië daalde de sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar met maar liefst 47 procent tussen 2000 en 2011. Er werden 40.000 gezondheidswerkers ingezet. Tedros Adhanom Ghebreyesus, voormalige minister voor respectievelijk gezondheidszorg en Buitenlandse Zaken, pleitte voor een multisectorale aanpak bij de aanpak van kinder- en moedersterfte. “Als we niet ook investeren in landbouw, water en sanitatie, is elke vooruitgang op het gebied van kinder- en moedersterfte van weinig betekenis”, stelt hij. Ethiopië is een van de weinige LDC’s (Least Developed Countries) die kwaliteitsverbetering in de zorg geïnstitutionaliseerd heeft. Het belonen van kwalitatief goede zorg en het aankaarten van wanprestatie staat daarbij centraal.

Hoewel het gebruik van anticonceptiemiddelen bij gehuwde vrouwen toeneemt in Ethiopië (van 6% in 2000 tot 36,5% in 2017), blijft het percentage over het algemeen laag. De explosieve bevolkingsgroei legt zo een druk op de natuurlijke rijkdommen en de voedselvoorzieningen van het land. Een Ethiopisch gezin telt gemiddeld 5 kinderen en 40% van de bevolking is jonger dan 15. Het land wacht hoe dan ook een grote taak inzake gezinsplanning de komende decennia.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN stellen dat tegen 2030 iedereen toegang moet hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg zonder financiële drempels. Om hieraan tegemoet te komen zijn er in Ethiopië, net als in vele andere Afrikaanse landen, vrijwillige zorgverzekeringen die door de overheid gesubsidieerd worden. Het probleem is echter dat ze relatief weinig gebruikt worden (40%), doordat velen de verzekering te duur vinden of onvoldoende vertrouwd zijn met het systeem. Het mag duidelijk zijn dat Ethiopië voor een uitdaging staat om de doelstelling tegen 2030 te halen.

LINK


>> Instituut voor Tropische Geneeskunde (NL)

Fiche met extra informatie over gezondheidsrisico’s en vaccinaties voor een vertrek naar Ethiopië.


GENDER

Het Global Gender Gap rapport onderzoekt jaarlijks genderongelijkheid op vlak van gezondheid, educatie, politieke participatie en economische betrokkenheid. Ethiopië bekleedde in 2017 de 115de plaats van de 144 landen op de Global Gender Gap Index. Het land zakte maar liefst 15 plaatsen ten opzichte van het jaar 2016, voornamelijk door het grote verschil in de deelname aan onderwijs en de algemene geletterdheid tussen man en vrouw. Ook op economisch vlak werd de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groter in 2017. Op vlak van gezondheid en politieke participatie werd de kloof dan weer wel verkleind.

Hoewel het aantal leerlingen in het basisonderwijs gestegen is, is het voor meisjes minder evident om het secundair onderwijs af te werken dan voor jongens. Zo zitten er in het 11de en 12de jaar slechts 25% meisjes. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder vrouwen erin participeren. Het aantal vrouwelijke studenten dat een masteropleiding volgt bedraagt slechts 11%, en bij PhD-studenten zakt dit percentage verder tot een schrijnende 0,08%.

Kinder- en moedersterfte zijn het laatste decennium sterk afgenomen (zie Gezondheidszorg). Daarnaast neemt de gemiddelde leeftijd om te trouwen bij vrouwen toe en worden anticonceptiemiddelen binnen het huwelijk stilaan gebruikelijker. Ook werd vrouwelijke genitale verminking (FGM) in 2004 opgenomen in het strafwetboek. Ondanks het verbod, wordt FGM nog steeds veelvuldig uitgevoerd. Het gebruik is sterk afhankelijk van de regio, zo ondergaan veel meer meisjes FGM in Afar (91%) en Somali (98%) dan in bijvoorbeeld Tigray (20%). Ook religie speelt een rol: in de islam komt het het vaakst voor (92%), maar ook bij protestantse christenen (65,8%), katholieke christenen (58,2%) en animisten (55%) is het gangbaar.

Homoseksualiteit wordt in Ethiopië gezien als een verwerpelijke levenskeuze en is bij wet verboden. De LGBT-gemeenschap kent er bijgevolg geen enkele vorm van wettelijke bescherming. Volgens UN Refugee Agency kunnen de straffen hierop variëren van 10 dagen tot meerdere jaren celstraf.

ONDERWIJS

Het Ethiopisch onderwijssysteem werd in de jaren ’90 hervormd. Het basisonderwijs  verloopt in twee fases en duurt in totaal 8 jaar (leeftijdscategorie van 6 tot 14 jaar). De eerste cyclus loopt van graad 1 tot graad 4, waarna een nationaal examen volgt. De leerlingen die minstens 50% behalen, mogen hun traject verder afleggen van graad 4 tot en met graad 8. Aan het einde van het 8ste jaar volgt een nationaal examen voor het diploma basisonderwijs.

Na het basisonderwijs volgt twee jaar algemeen voortgezet onderwijs. Aan het eind van graad 10 legt men het nationaal examen voor secundair onderwijs af. Na het behalen van dit diploma kan men kiezen voor de tweejarige algemene bovenbouw of voor het beroepsonderwijs. De bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs duurt eveneens twee jaar (graad 11 en 12) en wordt gezien als voorbereiding op het hoger onderwijs. Aan het eind van deze opleiding kan je deelnemen het nationaal examen voor Hoger Onderwijs.

 Voor de toelating tot het hoger onderwijs is een eindscore (GPA) van ten minste 2.0 vereist voor toelating tot de bacheloropleidingen. In de praktijk worden echter alleen degenen met de hoogste scores toegelaten, vanwege de beperkte capaciteit van het hoger onderwijssysteem. Studenten met een C of hoger in vijf vakken, waaronder Engels, wiskunde en Amhaars worden doorgaans toegelaten. Toelating tot Diplomaprogramma’s in het hoger onderwijs vereist een GPA van 1.4, maar in de praktijk wordt het benodigde GPA bepaald op basis van het aantal beschikbare plaatsen. Om de toelating van vrouwen in het hoger onderwijs te stimuleren, worden zij toegelaten op basis van een GPA dat 0.2 punten lager ligt.

 In 2008‐2009 zaten er ongeveer 15 miljoen leerlingen in het basisonderwijs en 1,59 miljoen leerlingen in het secundair onderwijs. De vrouwelijke studentenpopulatie bedroeg toen respectievelijk 47% en 40% in het basis- en secundair onderwijs. Met een toename van 35% in het basisonderwijs en 60% in het secundair onderwijs gaat het leerlingenaantal er in vergelijking met 2004-2005 gevoelig op vooruit. Toch blijft toegang tot het onderwijs problematisch, wat beïnvloed wordt door factoren als geografische locatie en gender. Daarnaast worden kinderen met een beperking sterk ondervertegenwoordigd in het onderwijs. De regio’s waar deelname aan het onderwijs het laagst ligt zijn Afar en Somali, waar respectievelijk slechts 24% en 33% van de kinderen basisonderwijs volgen.

Hoewel het aantal leerlingen in het basisonderwijs sterk gestegen is, is het voor meisjes minder evident om het secundair onderwijs af te werken dan voor jongens. Zo zitten er in het 11de en 12de jaar slechts 25% meisjes. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder vrouwen erin participeren (zie Gender).

Door de sterke toename van het aantal leerlingen in het basis- en secundair onderwijs moest er verder geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs. Om die reden werden er de afgelopen jaren meer dan 10 nieuwe universiteiten geopend. Deze nieuwe universiteiten ondervinden echter moeilijkheden om voldoende academisch personeel aan te werven.

Link


>> VLIR-UOS, Country Sheet Ethiopië (EN)

Deze landenfiche van VLIR-UOS bevat naast algemene informatie over Ethiopië ook een gedetailleerde uitleg over het onderwijssysteem en een overzicht van de ontwikkelingssamenwerking in het land, vooral vanuit VLIR-UOS en de Vlaamse instellingen van het hoger onderwijs.


CULTUUR

Het nationale gerecht van Ethiopië is wat, een kruidig stoofpotje dat verschillende samenstellingen kent. De wat ligt altijd op een injera, een grote sponsachtige pannenkoek die een zure smaak heeft. Het geheel wordt opgediend in een kleurrijke gevlochten mand of mesho. Met je rechterhand scheur je stukjes van de injera en vervolgens neem je met de injera een beetje wat. De basisingrediënten van wat zijn doorgaans tomaten, aardappelen, linzen en vis of vlees. Dat kan ook rauw vlees zijn, kiftu. Klassiek zit er in wat ook berbere, een kruidig mengsel van onder meer rode pepers, knoflook, uien, nootmuskaat, kardemom, koriander en gember. Als je niet van pikant houdt, neem je beter alich’a, een milder gerecht dat doorgaans uit kip of lam bestaat, op smaak gebracht met groene gember. Voor vegetariërs is er yetsom megeb, dat Ethiopiërs ook op vastendagen, meestal op woensdag en vrijdag, eten.

De officiële taal van Ethiopië is het Amhaars, dat gesproken wordt door 29% van de bevolking. Amhaars wordt geschreven volgens het Ge’ezschrift. De taal die door de meeste Ethiopiërs (33% van de bevolking) wordt gesproken is echter het Afaan Oromo. Het wordt gesproken in onder meer Addis Abeba, Gonder en Lalibela. In Ethiopië leven meer dan tachtig verschillende bevolkingsgroepen die ieder hun eigen taal spreken, zoals het Somali, Tigrigna en Sidamo. Engels wordt onderwezen op school en in de steden spreken dan ook veel mensen redelijk goed Engels. Niettemin wordt het gewaardeerd als je enkele woorden Amhaars machtig bent.

Ethiopië heeft een zeer jonge en explosief groeiende bevolking. De bevolking groeide van 33,5 miljoen in 1983 tot bijna 100 miljoen in 2017. Ethiopië telt bijzonder veel verschillende etnische groepen, waarvan de Oromo (34,4%), Amhara (27%), Somali (6,2%), Tigray (6.1%) de meest invloedrijke zijn.

Op levensbeschouwelijk vlak wordt het land eveneens gekenmerkt door diversiteit. Volgens de volkstelling van 2007 behoort 43,5% tot de Ethiopisch-orthodoxe Kerk. Een tweede groep christenen wordt gevormd door de protestanten, die 18,5% van de bevolking uitmaken. Daarnaast is ook de islam een belangrijke godsdienst in het land, met ongeveer 34% moslims. Tot slot is er ook een veel kleiner aantal katholieke christenen en animisten.

Ondanks het gebrek aan een succesvolle nationale ploeg is voetbal de populairste sport in Ethiopië. In de atletiek daarentegen behoren Ethiopische atleten tot de absolute wereldtop. Zo bekleden de Ethiopische middellange en langeafstandslopers vaak de podiumplaatsen op wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen.

VEILIGHEID IN ETHIOPIË

Criminaliteit is geen groot probleem in Ethiopië. Het aantal zakkenrollers en gauwdieven neemt op drukke plekken als markten en handelscentra wel toe. Ook ’s avonds is er meer criminaliteit dan overdag. Mocht je na zonsondergang nog op stap willen, doe dit dan nooit alleen en verplaats je alleen met de auto. Soms komt ook zware criminaliteit, zoals gewelddadige overvallen, voor in Ethiopië. Belangrijk hierbij is om geen weerstand te bieden.

De veiligheidssituatie in het centrum van Addis Abeba is rustig. Er wordt wel aangeraden om iedere manifestatie, samenscholing of publieke bijeenkomst te vermijden. Verder is de Ethiopische hoofdstad, als politiek en economisch centrum van het land, een mogelijk doelwit voor terroristische aanslagen.

‘Indien je naar de regio Afar of naar de steden Dire Dawa en Harar wenst te reizen (Oost-Ethiopië), dien je je op voorhand goed te informeren, omdat er soms protesten plaatsvinden of wegen worden afgesloten. Reizen naar de regio’s Gambella en Somali en het Westelijke deel van Oromia, evenals reizen naar de grensgebieden met Djibouti, Eritrea, Kenia, Soedan en Zuid-Soedan worden op permanente basis afgeraden.

Het wegverkeer in Ethiopië is chaotisch. Het wordt afgeraden om na zonsondergang buiten de agglomeraties te rijden, omwille van de slechte toestand van de wegen. Ook de rijstijl van vrachtwagenchauffeurs in Ethiopië geniet niet de beste reputatie. Voertuigen rijden vaak zonder verlichting en bovendien zijn er veel onverlichte obstakels op en langs de weg te vinden. Gedurende het regenseizoen van juni tot september zijn de wegen soms ontoegankelijk door overstromingen.

Tips


» Zorg voor een kopie van je paspoort. Maak ook een scan van je belangrijkste reisdocumenten.
» Draag geen waardevolle voorwerpen in het openbaar (laptop, iPhone, juwelen, etc.)
» Wees alert als je een bank of een geldautomaat verlaat.
» Ga na zonsondergang niet alleen of onvoorbereid de straat op.
» Neem alleen officiële (gele) taxi’s: ze hebben registratienummers op de deur en een taximeter. Zet het telefoonnummer van een officiële taxicentrale in je gsm.
» Draag geen opvallende sieraden of juwelen.
» Bied geen verzet bij een overval of beroving.
» Hou nooit grote sommen geld op zak.


>> Reisadvies FOD Buitenlandse Zaken (NL)

Website van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken met een meer gedetailleerde beschrijving van de veiligheidsrisico’s, aanbevelingen voor reizen in het land en een mogelijkheid om zich te registreren tijdens je verblijf in Ethiopië.