‘Stabiel Ghana wil handel, geen hulp’

Ghana kende in 2017 de laagste economische groei (3,6%) in twee decennia tijd. Dit artikel schetst de problematiek naar aanleiding van 60 jaar onafhankelijkheid en het grote (dure) feest dat daarmee gepaard ging.

Lees het volledige artikel van Kwaku Botwe voor dewereldmorgen.be (09/03/2017).