“De kwaliteit van het onderwijs is India’s grootste knelpunt”

Volgens een studie van de VN  woont 37 procent van de totale analfabete bevolking in India. De grootste problemen zijn de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs.