Op 19 mei 2021 werd het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) bekroond als één van de zeven laureaten voor de Global Education initiatives in Europe. Het netwerk van 60 ministeries achter GENE ging op zoek naar innovatieve en kwaliteitsvolle initiatieven die met jongeren rond wereldburgerschapseducatie werken. UCOS werd bekroond voor het studentenproject CHanGE: de Campaign for sexual Health and Gender Equality.

Jongeren zetten zich in voor gendergelijkheid

IDAHOT, of de internationale dag tegen holebi-, intersekse- en transfobie, is nog maar net voorbij en dat heeft u ongetwijfeld gemerkt aan het online activisme van jongeren uit uw netwerk. Want ook dat merken we bij UCOS: er is een groot engagement van jongeren om zich uit te spreken over thema’s rond gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Sinds het project CHanGE gelanceerd werd in 2017 dienen veel studenten uit het hoger onderwijs een kandidatuur in om aan het project deel te nemen. Jaarlijks worden daar 12 beloftevolle jongeren uit gekozen die na een intensieve voorbereiding op onderzoeksreis naar DR Congo, India, Oeganda, Cuba, Libanon of Marokko vertrokken. Daar gingen ze op zoek naar inspirerende activisten en organisaties die strijden voor meer rechten, toegang, informatie of beter beleid op vlak van gender en SRGR.

De inspirerende verhalen en voorbeelden van activisme en verandering uit deze landen vormen het uitgangspunt bij de campagnes die de studenten opzetten in de Belgische samenleving. Ze worden gebruikt om de Belgische samenleving uit te dagen en te verrijken op het vlak van SRGR. Vaak wordt ervan uitgegaan dat we in België al erg ver staan op vlak van gendergelijkheid en er in andere landen nog veel werk te verrichten valt. Maar CHanGE zet dit gekende narratief op zijn kop: overal ter wereld werken mensen aan verandering, en je zou verbaasd zijn hoe inspirerend het is om daarvan te leren.

GENE award voor Europese uitwisseling

De GENE award wil kwaliteitsvolle projecten erkenning geven en een platform bieden om kennis en inspiratie uit te wisselen met beleidsmakers en gelijkaardige organisaties. Voor de periode 2020 en 2021 werden initiatieven op nationaal niveau geselecteerd, waarna ze op Europees niveau konden meedingen naar de prijs.

Uit de 47 ingestuurde initiatieven werden 7 laureaten geselecteerd. Elk van de laureaten kreeg een certificaat van excellentie en een geldprijs van €10,000. Met dit geld zal het project verder worden uitgebouwd. Het project wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD), DeMens.nu, de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels International en Vlaanderen Buitenlandse Zaken.


Meer informatie kunt u vinden op de websitepagina of instagrampagina van CHanGE. Getuigenissen van ex-deelnemers aan CHanGE zijn online beschikbaar en te verspreiden.
Voor vragen kunt u terecht bij projectmedewerkers Johannes Cools (johannes.cools@ucos.be) en Loes Verhaeghe (loes.verhaeghe@ucos.be).

Het CHanGE-project komt mee tot stand dankzij