‘Droogte krijgt ook Ethiopië langzaam in haar greep’

In 2015/2016 werd Ethiopië getroffen door de gevolgen van El Niño in Zuid-Amerika. Terwijl verschillende Zuid-Amerikaanse landen door regen overspoeld werden, kreunde de hoorn van Afrika onder de droogte. Dit leidde tot voedseltekorten in onder meer Somalië, Yemen en Ethiopië. Hoewel Ethiopië intussen beter opgewassen is tegen hongersnood in vergelijking met rampenjaren 1984-1985, blijft de dreiging erg groot. Bovendien wordt er vanuit de internationale gemeenschap weinig aandacht geschonken aan het groeiend aantal klimaatvluchtelingen in het land. In tegenstelling tot vluchtelingen die landsgrenzen oversteken, hebben deze intern ontheemden geen recht op internationale bescherming en vallen ze onder de bevoegdheid van de nationale regering.

Lees het volledige artikel (MO, 11/05/2017).