KICK OFF COME IN OUT: AFFICHEACTIE IN GENT

Vandaag lanceren we met onze afficheactie ‘Can you prove you’re straight?’ officieel de Come In Out-campagne! Het thema dat tijdens de actie in Gent centraal staat is de stereotyperende asielprocedure waarbij LGBT+-migranten hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit moeten bewijzen om internationale bescherming te krijgen. Met de leus ‘Can you prove you’re straight?’ willen we voorbijgangers aanzetten om te reflecteren over deze aanpak.

Om als LGBT+-persoon internationale bescherming te krijgen, moet je je seksuele oriëntatie of genderidentiteit tijdens de asielprocedure bewijzen. Ook in België is dit het geval. In de laatste 10 jaar vroeg 4% van alle asielzoekers in ons land internationale bescherming aan op basis van zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Al te vaak gebeurt deze procedure in een sfeer van wantrouwen: men gaat ervan uit dat de asielzoeker de seksuele oriëntatie of genderidentiteit veinst en onrechtmatig asiel wil verkrijgen. Het is dan aan de asielzoeker om daar het tegendeel van te bewijzen. Onderzoek toont echter aan hoe moeilijk deze geloofwaardigheidsprocedure is. De beoordelaars en rechters hebben immers vaak een stereotiep beeld. Wie buiten hun homo- en transnormatieve beeld valt, is een vogel voor de kat.

In dit stereotiepe beeld zou een LGBT+-persoon uitgebreid over de eigen emoties en identiteit moeten kunnen reflecteren. Wordt een homoseksuele man verwacht zich vrouwelijk te gedragen. Mag een lesbische vrouw nooit gevoelens gehad hebben voor een man. Zijn LGBT+-personen niet religieus. Weet ieder van hen veel van wereldwijde LGBT+-wetgeving. Gebruikt men Westerse concepten (als pakweg “LGBT”) om zichzelf te beschrijven. Duikt men bij aankomst in België meteen onder in de LGBT-scene. En ga zo nog maar even door.

Maar hierbij wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke en culturele invulling van de seksuele geaardheid of genderidentiteit. De betekenis van woorden is erg cultureel gebonden. De mate waarin iemand de eigen seksualiteit kan beschrijven is persoonlijk. Onderzoek toont aan dat seksuele oriëntatie en genderidentiteit fluïde zijn. Maar er wordt ook geen rekening gehouden met geïnternaliseerde homofobie, de impact van traumatische ervaringen en de confrontatie met racisme en financiële beperkingen in België.

Hoog tijd dus om bij een geloofwaardigheidsonderzoek niet te vertrekken van deze verwachtingen, maar van het individuele verhaal van een LGBT+-vluchteling. En om daar te komen, moeten we van wantrouwen naar dialoog gaan en van stereotiepe verwachtingen naar inzicht over de complexiteit van seksualiteit en genderidentiteit.

COME IN OUT

Come In Out is een campagne van 12 jongeren (CHanGEmakers) die deze zomer voor UCOS onderzoek voerden rond gendergelijkheid en seksuele en reproductieve rechten (SRGR) in Oeganda, Marokko en Libanon. Met een busje reizen ze vanaf 14 november voor een maand door Vlaanderen en Brussel om meer aandacht te eisen voor de complexe en dappere verhalen van LGBT+-migranten wereldwijd.

LGBT+-personen hebben vaak geen andere optie dan hun land te ontvluchten. Aan de hand van hun mobiele expositie en verschillende evenementen leggen de CHanGEmakers drempels bloot waarmee LGBT+-migranten zowel tijdens hun vlucht, migratieroute, asielprocedure en aankomst in een nieuw thuisland mee te maken krijgen.

Come out, join the debate and ride with us: op de Come In Out-campagnepagina kom je alles te weten over evenementen en de standplaatsen van de bus met de mobiele tentoonstelling.