Better Care Network: workshop rond buitenlandstages

Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseerde op 15 maart 2018 in samenwerking met Better Care Network Nederland de vervolgworkshop: Buitenlandstages met kinderen: Wat wel? voor 20 collega’s internationalisering van hogescholen in het sociale domein in Nederland en België. Deze bijeenkomst in Den Bosch was een vervolg op de workshop Buitenlandstages met kinderen: In wiens belang? Collega Sebastian Van Hoeck was erbij en vond het een geslaagde sessie.

Studenten stappen immers geregeld in het vliegtuig om stage te lopen in ‘weeshuizen’ of om met kwetsbare kinderen te werken. Onderzoek wijst echter uit dat deze vorm van ‘volunteering’ of stagelopen kan leiden tot grote schade (hechtingsproblematieken, ontwikkelingsstoornissen, onnodige scheiding van ouders) bij deze kinderen. Het blijkt zelfs dat 80% van de kinderen in deze kinderhuizen helemaal geen wees is, maar nog minimaal één levende ouder heeft. De nadruk zou op gezinsgerichte- en gemeenschapsgerichte initiatieven moeten liggen, of zoals in de workshop genoemd: ‘verbinden in plaats van scheiden!’

Naomi Vandamme (GZ-psycholoog/psychotraumatoloog Veerkracht Expertise Centrum) en Marlinde Melissen (Docent en coordinator internationalisering bij FHP) verzorgden de workshop, waarbij er gefocust werd op actie in hogescholen om schade bij kinderen in kwetsbare positie te voorkomen.