RACISME EN DISCRIMINATIE: INZICHTEN & REFLECTIE

Doelgroep:

Vorming op maat mogelijk voor zowel studenten als docenten en medewerkers hoger onderwijs.

Doel:

Praten en reflecteren over racisme in Vlaanderen gebeurt zelden, maar is hoogstnoodzakelijk. Deze sessie wenst een kritische reflectie en discussie aan te wakkeren bij studenten over de impact van structureel racisme op hun eigen levenspad en dat van anderen. De sessie geeft studenten een inzicht in mogelijke oplossingen en roept hen op hier een actieve rol in te spelen, zowel in hun privéleven als in hun toekomstige carrière.

Aanpak en aantal deelnemers:

Van een interactieve insteek in een kleine groep (min. 10 deelnemers) tot een lezing voor grote groep (max. 100 deelnemers).

Inhoud:

Omvang van racisme in Vlaanderen. Discussie over de verschillen tussen individueel en institutioneel/structureel racisme. Een reflectie over privileges en de impact van racisme op de verdeling van deze privileges tussen verschillende groepen. Een overzicht van oplossingen om structureel racisme tegen te gaan.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever.

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

OMGANG MET ARMOEDE EN SOCIALE ONGELIJKHEID

Doelgroep:

Vorming op maat mogelijk voor zowel studenten als docenten en medewerkers hoger onderwijs.

Doel:

Niet enkel mensen die naar een partnerland reizen worden geconfronteerd met armoede en de gevolgen van onderontwikkeling in de maatschappij. Ook in onze samenleving zijn deze fenomenen nog lang niet uitgeroeid en lijkt de toegenomen migratie een beïnvloedende factor te spelen.

Inzicht in de complexe materie van armoede, de kloof tussen arm en rijk en de impact op alle betrokkenen.

Aanpak en aantal deelnemers:

Van een interactieve insteek in een kleine groep (min. 10 deelnemers) tot een lezing voor grote groep (max. 100 deelnemers).

Inhoud:

In deze vorming gaan we dieper in op manieren om om te gaan met armoede. Wat is armoede? Hoe ga je om met kloof tussen arm en rijk? Welke linken bestaan er tussen deze realiteiten enerzijds en de complexe dynamieken van ontwikkeling en brede mondiale uitdagingen anderzijds? Enkele inzichten en analyses zullen helpen om bepaalde dynamieken beter te begrijpen. Bovendien leer je via praktische tips & tricks hier ook mee om te gaan.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

GLOBAL CITIZENSHIP: EEN KRITISCHE KIJK

Doelgroep:

Vorming op maat mogelijk voor zowel studenten als docenten en medewerkers hoger onderwijs.

Doel:

Kritische lezing van het concept wereldburgerschap en de raakvlakken met opleidingen. Bijdragen aan een overkoepelende visie op internationalisering waarbij deelaspecten zoals internationale mobiliteit, duurzame ontwikkeling, de SDG’s, en internationalisering geïntegreerd worden.

Inhoud:

De waarde van wereldburgerschap, kansen en bedreigingen, verschillende definities & stromingen (soft vs critical GCE), de linken met andere concepten en waarden, en handelingsperspectieven in het toekomstig beroep.

Aanpak en aantal deelnemers:

Workshop vanaf 15 tot max. 25 deelnemers

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 2,5 uur

Info en reservaties: vorming@ucos.be

AANGEPASTE WERKVORMEN VOOR MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

Werksessie: vraaggestuurd, uitdiepende aanpak, kleine groep deelnemers van maximum 10 deelnemers die zich buigen over een aspect van internationalisering en Global Citizenship binnen de onderwijsinstelling, departement of opleiding.

Workshop: vraaggestuurd, op initiatief van een onderwijsinstelling, faculteit, departement of opleiding, voor een middelgrote groep van 15 tot 25 deelnemers, bedoeld als inleidende kennismaking (binnen de onderwijsinstelling).

Lezing: vraaggestuurd, grote groep vanaf 25 deelnemers, klassieke aanpak: korte lezing van max. 45 minuten gevolgd door Q&A.

Seminarie: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS, een grote groep deelnemers uit verschillende onderwijsinstellingen, op basis van inschrijving (op locatie): aangepaste werkvormen.

Colloquium: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS en/of haar synergiepartners, grote groep, omvattend onderwerp, sterk op besluitvorming en beleid gericht.

CONTACT

vorming@ucos.be

PARTNERS

in samenwerking met

 

met de steun van