ANTIRACISM(E)

Doelgroep:

Studenten en personeel hoger onderwijs

Doel

Bewustwording van hoe (institutioneel en structureel) racisme nog steeds diepingeworteld is in onze maatschappij en het ontwikkelen van een antiracistische mindset door middel van kritische reflectie en discussie.

Inhoud

Omvang van racisme in Vlaanderen en in de alledaagse sfeer. Reflectie over privileges en de impact van racisme op de verdeling van deze privileges tussen verschillende groepen. Een overzicht van oplossingen om racisme tegen te gaan.

Praktisch:

Plaats: op de onderwijsinstelling of op de plaats voorgesteld door de opdrachtgever

Tijd: een sessie duurt 2 à 3 uur

Taal: Nederlands

Info en reservaties:vorming@ucos.be

AANGEPASTE WERKVORMEN VOOR MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

Werksessie: vraaggestuurd, uitdiepende aanpak, kleine groep deelnemers van maximum 10 deelnemers die zich buigen over een aspect van internationalisering en Global Citizenship binnen de onderwijsinstelling, departement of opleiding.

Workshop: vraaggestuurd, op initiatief van een onderwijsinstelling, faculteit, departement of opleiding, voor een middelgrote groep van 15 tot 25 deelnemers, bedoeld als inleidende kennismaking (binnen de onderwijsinstelling).

Lezing: vraaggestuurd, grote groep vanaf 25 deelnemers, klassieke aanpak: korte lezing van max. 45 minuten gevolgd door Q&A.

Seminarie: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS, een grote groep deelnemers uit verschillende onderwijsinstellingen, op basis van inschrijving (op locatie): aangepaste werkvormen.

Colloquium: aanbodgestuurd, op initiatief van UCOS en/of haar synergiepartners, grote groep, omvattend onderwerp, sterk op besluitvorming en beleid gericht.

CONTACT

vorming@ucos.be

PARTNERS

in samenwerking met

 

met de steun van