• 7 principles for balanced North–South mobility

Mobiliteit tussen het Globale Noorden en Zuiden dienen niet louter in één richting voordeel op te leveren. Integendeel, beide partijen moeten even veel baat hebben bij uitwisselingen. Anders versterk je slechts een superioriteitspositie en slaat de balans door.

UCOS’ vormingsgever Sebastian Van Hoeck schreef een artikel over de voornaamste pijlers van goede mobiliteit. Deze uitwisselingen worden immers alsmaar meer gedaan dus is het erg belangrijk voortdurend reflectief te zijn en oog op de balans te houden. Lees Sebastian’s artikel op de website van de EAIU (European Association for International Education) hier.