In het kader van de coronacrisis neemt UCOS de volgende maatregelen:

  • Voor de voorbereidingsdagen ‘Naar het Zuiden’ die samen met een hogeronderwijsinstelling georganiseerd worden, volgen we de instructies van de gastinstelling. Bijvoorbeeld: als student van de UAntwerpen heb je je ingeschreven voor de voorbereidingsdag op 21 maart 2020 aan de KULeuven? Dan laten we het al dan niet doorgaan, afhangen van het beleid van de KULeuven. Als je bent ingeschreven, brengen we je persoonlijk op de hoogte over het al dan niet doorgaan van de voorbereidingsdag en een mogelijk alternatief (digitaal) moment. Voor dringende vragen over de voorbereidingsdagen, contacteer dan sebastian.vanhoeck@ucos.be.
  • Voor events die door UCOS zelf worden opgezet voor studenten of medewerkers hoger onderwijs, wordt alles uitgesteld tot een nog te bepalen datum. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
  • Voor events waarop UCOS wordt uitgenodigd voor een inbreng, schikken we ons naar de richtlijnen van de instelling.

Vanaf juni zijn wij terug beperkt aanwezig op kantoor, ongeveer twee dagen per week, afgewisseld met telewerk. Het blijft dus aangeraden om ons via e-mail te contacteren. Je vindt onze e-mailadressen op de contactpagina. Voor dringende zaken, contacteer Frank Verstraeten via het nummer 0497 89 39 90.