‘SAVE THE DATE – COLLOQUIUM ZUIDSTAGES’

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen zetten sterk in op internationalisering en ontwikkelingssamenwerking, maar deze twee domeinen zijn niet altijd op elkaar afgestemd en kunnen zelfs conflicteren. Vanuit verschillende actoren en niveaus komen steeds meer signalen naar boven dat Zuidstages niet het gewenste resultaat opleveren voor student en Zuidpartner. Het klassieke ontwikkelingsverhaal dat gelinkt wordt aan Zuidstages botst op zijn limieten. Het colloquium tracht de vinger op de wonde te leggen. Samen met internationale gastsprekers pleiten we voor een nieuwe, heldere visie en praktijk, gebaseerd op een hedendaags denken over internationale samenwerking en solidariteit. We nodigen graag iedereen die betrokken is bij dit thema uit om mee te reflecteren.

Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven volgt weldra!