CHanGE (Campaign for sexual Health & Gender Equality) is an UCOS project on gender equality and sexual and reproductive rights and health (SRHR). Together with our partners in the Global South and our students in the North we strengthen public support within Flanders for the global struggle for gender equality and access to SRHR. Through this project and our effort, we contribute to a powerful international movement.

Each new academic year, a group of young and motivated CHanGEmakers from Belgium joins grassroot organisations in the global South. Students actively engage with the partner organisations, and share their experiences and stories about local activists with the Flemish public. By placing the activities of our partners in the spotlights, we don’t only increase their impact, but we also shine a light on how change happens around the world.

INSTAGRAM

Final sneak peek and informative post. Stay tuned for more on our campaign! 

✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻

Laatste sneak peek en informatieve post. Blijf op de hoogte voor meer over onze campagne op onze pagina! 

Intersekse personen worden geboren met geslachtskenmerken (geslachtsanatomie, reproductieve organen, hormonale structuren, hormoonbalans en/of chromosomale patronen) die niet overeenkomen met de klassieke definities van mannelijke en vrouwelijke lichamen. Hierdoor passen zij niet in het binaire model dat wordt opgelegd door de samenleving. 

Intersekse personen zijn net zo heterogeen als niet-intersekse personen en hebben dezelfde variaties in seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Zoals beschreven door de VN, 1.7% van de bevolking wordt geboren met intersekse kenmerken. Dit betekent ongeveer  1 op 60 personen.
In België worden dagelijks vijf baby's met een variatie in geslachtskenmerken geboren. Echter krijgen de ouders slechts drie maanden de tijd om het geslacht van hun baby te registreren, wat voor intersekse baby's vaak resulteert in geforceerde operaties zodat zij binnen het rigide binaire kader van jongen of meisje passen.

Hoewel we spreken over een intersekse variatie als aangeboren, is dit niet altijd zichtbaar bij de geboorte. Soms komt een persoon dit pas gedurende de puberteit of op latere leeftijd te weten. In sommige gevallen komt de persoon nooit iets te weten over hun intersekse anatomie.

Aan het einde van de 19de eeuw werden intersekse lichamen gemedicaliseerd, naast onder andere de medicalisering van vrouwenlichamen en homoseksualiteit. Toch werd Intersekse Genitale Mutilatie (IGM) pas in de jaren ‘50 een standaardpraktijk met als doel de genitaliën te normaliseren. Vandaag de dag wordt dit nog steeds uitgevoerd in ten minste 21 landen van de Europese Unie, inclusief België./ Hoewel dit door de VN als mensenrechtenschending werd bestempeld, worden deze operaties nog steeds door veel landen in de EU uitgevoerd, waaronder ook België.

#activism
#ucos #CHanGE #intersex
Sneak peek nr. 2 of 3 for our campaign. This Thursday on the topic of FGM/C!

✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻

Sneak peek nr. 2 voor onze campagne. Deze week stellen we het topic VGV/B voor!

Nederlandse vertaling van de post: 

Vrouwelijke Genitale Verminking of VGV omvat alle procedures waarbij de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen of ander letsel aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen geheel of gedeeltelijk verwijderd worden.
Sommige activisten noemen deze praktijken vrouwelijke genitale verminking, anderen als vrouwelijke genitale besnijdenis.

In veel gemeenschappen, is FGM/C een sociale norm. Gemotiveerd door de wil om sociaal geaccepteerd te zijn en de angst voor afwijzing, is er vaak veel sociale druk om de praktijk uit te voeren.

VGV wordt geassocieerd met culturele idealen van vrouwelijkheid en bescheidenheid ( bv. meisjes worden als schoon en mooi gezien na het verwijderen van lichaamsdelen die als onrein of onvrouwelijk worden beschouwd).
Hoewel er geen religieuze geschriften zijn die de praktijk voorschrijven, toch worden religieuze argumenten gebruikt om VGV op te leggen.

Omdat er veel bijwerkingen zijn, pleiten verschillende activisten en experts tegen VGV/B omdat ze dit beschouwen als een vorm van gender gerelateerd geweld, dat de lichamelijke autonomie van vrouwen en meisjes aantast en inbreuk maakt op hun keuzevrijheid.
Dit past ook in het gender binaire model, aangezien het wordt gebruikt om een collectief begrip van vrouwelijkheid op te leggen bij jonge meisjes.

Types VGV

Deskundigen onderscheiden 4 types van VGV. De eerste 3 gaan gradueel van het gedeeltelijk verwijderen van het uiterlijke deel de clitoris naar het vernauwen van de vaginale opening waardoor enkel een kleine opening overblijft voor urine en maandstonden. 
Het vierde type bestaat uit alle andere soorten ingrepen op vrouwelijke genitaliën die gebeuren voor niet-medische redenen, zoals prikken, piercen, inkerven, krassen & dichtschroeien.

Zie de vertaling van de laatste 2 slides in de comments.

#ucos
#CHanGE #activism #fgm #fgc #vgv #vgb
This week we introduce gender binarism! 
The first out of three posts to give you an idea of what our campaign this fall will be about.

✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻

Deze week introduceren we het concept genderbinariteit! De eerste van drie posts om jullie een idee te geven waar onze campagne dit najaar over zal worden gevoerd. 

Post: Genderbinariteit is een classificatiesysteem waarbij een samenleving zijn leden opdeelt in twee genders, mannelijk en vrouwelijk, gebaseerd op hun biologisch geslacht. 
Het binaire model vormt een sociale grens die ons dwingt ons te gedragen naar strikte genderrollen, gekoppeld aan het man of vrouw zijn. Dit onderscheid tussen man en vrouw is echter een sociaal construct dat onze genderidentiteit, genderuitdrukking en seksualiteit beïnvloedt. 
Genderbinair denken verhindert mensen om strikte genderrollen te doorbreken en om zich te identificeren met meer dan twee vormen van genderexpressie. In realiteit bestaan er verschillende genderidentiteiten en -uitdrukkingen. We kunnen gender dus beter begrijpen als een spectrum, eerder dan twee tegenovergestelde genders (man en vrouw). 
Genderidentiteit, genderexpressie en seksualiteit zijn fluïde. Dat wil zeggen dat een persoon zijn genderidentiteit, genderuitdrukking en seksualiteit kan veranderen doorheen de tijd. Dit toont aan dat mensen zich niet steeds identificeren met eenzelfde gender, genderuitdrukking  of seksuele oriëntatie. 
Wanneer een samenleving genderbinair denken oplegt, kan dat leiden tot gewelddadige praktijken met onomkeerbare gevolgen. Denk aan schoonheidsidealen, traditionele genderrollen en zelfs operaties om mensen de mannelijke en vrouwelijke gendercategorieën op te leggen. De binaire genderopdeling laat geen plaats voor mensen die zich niet comfortabel voelen in de strikte binaire hokjes. 
Alvorens Europese kolonisatoren gewelddadig de strikte binaire gendercategorieën oplegden in hun kolonies bestonden er verscheidende gendercategorieën over de hele wereld en werden er andere (of geen) waarden toegekend aan gender. Mede daardoor worden mensen die niet binnen de binaire hokjes vallen nu vaak gediscrimineerd.

.
.
.

#genderbinarism #informativepost #activism #CHanGE #ucos
Meet our new CHanGEmakers 2020! 
CHanGE (Campaign for sexual Health and Gender Equality) is an UCOS project on gender equality and sexual and reproductive rights and health (SRHR). Each year 12 students engage to strengthen public support in Flanders for gender equality and access to SRHR. 
Despite the challenging times, we are excited and hopeful to learn from global activism about  different perspectives on these topics. Let’s make CHanGE happen!
Stay tuned for more updates about the team and our future campaign!

✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻

Ontmoet onze nieuwe CHanGEmakers 2020! 
CHanGE (Campaign for sexual Health and Gender Equality) is een project van UCOS over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Elk jaar gaan 12 studenten aan de slag om het draagvlak in Vlaanderen te versterken voor de mondiale strijd voor gendergelijkheid en toegang tot SRGR.
Ondanks de uitdagende tijden zijn we enthousiast en hoopvol om te leren van mondiaal activisme over verschillende perspectieven over die onderwerpen. Let’s make CHanGE happen!
Volg ons voor updates over het team en de toekomstige campagne!

.
.
.

#genderequality #srhr #feminism #changemakers #activism
Wij werden paar weken geleden uitgenodigd door Atheneum De Pinte om een vorming te geven aan het 5de en 6de middelbaar. Wij hebben het gehad over beeldvorming en onze voorgaande campagne Come In Out. Dit vormde ook meteen de grootste inspiratiebron voor onze tweede campagne, waarvoor we ook vormingen gaan geven.
.
.
.
📢OPROEP TWEEDE CAMPAGNE📢⁣
⁣
Om gendergelijkheid te bekomen en geweld op vrouwen te bestrijden, is het essentieel om samen te werken met mannen. Ook mannen gaan namelijk gebukt onder stereotyperingen over mannelijkheid en gendergerelateerde gedragingen die genderongelijkheid in de hand werken. ⁣
⁣
Praat hierover met je leerlingen! ⁣
Ben je met jouw klas geïnteresseerd om deel te nemen aan een workshop over mannelijkheid en (seksueel) gendergerelateerd geweld?⁣
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Op basis van theoretische inzichten, methodieken en input van organisaties wereldwijd, maakten jongeren die deelnamen aan onze CHanGE-campagne een workshop voor scholieren rond mannelijkheid en (seksueel) gendergerelateerd geweld.⁣
⁣
Praktisch⁣
➡️ Voor wie? Klassen uit de 3de graad middelbaar onderwijs⁣
➡️ Wanneer? Tussen half maart en begin mei, voor 2 lesuren⁣
➡️ Gratis, mits onkostenvergoeding⁣
➡️ Interesse? Contacteer bram.cleys@ucos.be⁣
⁣
!!! THE CAMPAIGN KICKED OFF !!!
.
.
Yesterday night we geared up to weather through the cold to cover some parts of Ghent with our "Can You Prove You're Straight" posters, stickers and signs. .
.
.
This morning we woke up with an article on Come In Out campaign in the newspaper, De Standaard. Today was the day, the beginning of our 3 week campaign! We again packed ourselves in to head to Ghent Zuid, the location of our first stop. The rain was nothing compared to our excitement and determination to set up everything perfectly for our mobile campaign. A lot of people stopped by. In the bus they got to know more on LGTB+ migration, in an interactive way. Many thanks to everyone who came! 💚
.
.
We are now slowly defrosting but more than ready for our next stop in ANTWERP on MONDAY NOVEMBER 18TH KdG ZUID where we welcome Jaouad Alloul. Entrance is free but registration is required.
.
.
.
We hope to see you all very soon!! ❤🧡💛💚💙💜
.
.
.
#campaign #lgbt #activism #migration #volunteering #Gent #Antwerp

With the support from

 

This post is also available in: NL