KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURE
Gender Equality and Reproductive Health in a Changing Humanitarian Climate

BEPERKTE CAPACITEIT. REGISTRATIE VEREIST.

Donderdag, 21 februari 2019
17h00 – 19h00
U-Residence, Brussels

Toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten blijft ongelijk voor vrouwen en mannen, jongens en meisjes over de hele wereld. Dit is des te meer het geval in situaties van verhoogde kwetsbaarheid, zoals migratiecontexten. Of het nu bij vertrek, langs migratieroutes of bij aankomst in gastlanden is, op verschillende momenten worden migranten geconfronteerd met barrières voor hun seksuele en reproductieve rechten.

In deze Kapuscinski Development Lecture zal Sarah Costa, de Executive Director van de Women’s Refugee Commission, spreken over ‘Gendergelijkheid en reproductieve gezondheid in een veranderende humanitaire context’. De Women’s Refugee Commission is een onderzoeks- en belangenbehartigingsorganisatie die zich inzet voor de verbetering van de levensomstandigheden en de bescherming van de rechten van vrouwen, kinderen en jongeren die zijn ontheemd door conflicten en noodsituaties. De WRC onderzoekt hun behoeften, identificeert oplossingen en pleit voor programma’s en een krachtdadig beleid om hun veerkracht te versterken en verandering in het humanitaire landschap te stimuleren.

Deze Kapuscinski Development Lecture zal de lancering zijn van UCOS nieuwe jaarthema ‘Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in migratie contexten’ van het CHanGE-project. Met CHanGE (Campaign for sexual Health & Gender Equality) biedt UCOS jongeren een platform om campagne te voeren over gendergelijkheid en SRGR.

Wie is Sarah Costa?

Sarah Costa is Executive Director van de Women’s Refugee Commission (WRC). Voordat Costa in 2010 lid werd van de WRC, was zij regionaal directeur van het Global Fund for Women en van 1994 tot 2006 werkte ze als programmamedewerker voor de Ford Foundation in Brazilië en New York. Tijdens haar ambtstermijn als hoogleraar voor de gezondheid van vrouwen aan de National School of Public Health, Brazilië, was Sarah actief in de nationale vrouwenbeweging en was zij lid van de adviescommissie van de Nationale Raad voor de rechten van de vrouw.

Wat zijn #KAPTALKS?

Topdenkers geven een lezing over ontwikkeling aan prestigieuze universiteiten, in landen van de Europese Unie. De reeks Kapuscinski Development Lectures #KAPTalks is vernoemd naar Ryszard Kapuscinski, een Poolse verslaggever en schrijver die berichtte over het globale Zuiden. Ze worden collectief georganiseerd door de Europese Commissie, het United Nations Development Programme, partneruniversiteiten en denktanks voor ontwikkelingssamenwerking. Meer dan 80 lezingen over de periode van 2009-2016 betrokken meer dan 25.000 deelnemers.

Als je vragen hebt over dit evenement, neem dan contact op met bram.cleys@ucos.be.

Vanwege de beperkte capaciteit is het vereist om te registreren.

Dit evenement wordt gerealiseerd met de steun van: