De organisatie

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw (UCOS) is een educatieve ngo met als missie de versterking van wereldburgerschapscompetenties bij studenten in het hoger onderwijs. UCOS wil samen met haar partners en haar doelpubliek werk maken van duurzame menselijke ontwikkeling door het stimuleren van mondiaal bewustzijn en actieve global citizenship, al dan niet in het kader van Internationale Mobiliteit. UCOS is geaffilieerd aan de Vrije Universiteit Brussel maar biedt dienstverlening aan alle Vlaamse hoger onderwijsinstellingen.

UCOS wil de brug vormen tussen internationalisering en ontwikkelingssamenwerking. Om die reden leggen we een sterk accent op de omkadering van Zuidmobiliteit van studenten. We stimuleren ook kritische visieontwikkeling bij studenten binnen het Vlaamse hoger onderwijs over mondiale kwesties, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Tenslotte ondersteunen we docenten en verantwoordelijken internationalisering om met deze thema’s aan de slag te gaan. Het volledige aanbod bestaat uit concrete vormingen, seminaries, trainingen en uitwisselingen. UCOS bezit expertise in duurzame ontwikkeling, Global Citizenship en internationale mobiliteit en volgt de evoluties over de implementatie hiervan binnen het hoger onderwijs op de voet.