NAAR EEN HELDER EN EENDUIDIG BELEID
VOOR HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

DATUM VOLGT

Doelgroep: stagebegeleiders & medewerkers hoger onderwijs 

In overleg met het Vlaams hoger onderwijs hebben we besloten om het colloquium uit te stellen. Dit boeiende thema vraagt grondig overleg met alle relevante stakeholders. Ben je geïnteresseerd om mee na te denken? Stuur gerust een mailtje naar sebastian.vanhoeck@ucos.be

Steeds meer studenten uit het Vlaams hoger onderwijs vertrekken voor hun stage of onderzoek naar het Globale Zuiden, waarbij sommigen onder hen rechtstreeks in contact komen met kinderen in kwetsbare situaties. Dit beperkt zich niet enkel tot weeshuizen, maar gaat ook over kinderen in een jeugdcentrum, opvang van kinderen en/of gezinnen die op straat leven, vluchtelingenkampen, scholen en vergelijkbare projecten. Zelfs tijdens stages die niet noodzakelijk in deze context worden georganiseerd, komen bezoeken aan kinderen in kwetsbare situaties regelmatig voor. Wat is de impact van dit contact tussen internationale stagiairs en kinderen in het gastland? En hoe kunnen onderwijsinstellingen de nodige voorzichtigheid implementeren in hun internationaal stagebeleid?

Tijdens dit colloquium gaan we interactief te werk om cruciale richtlijnen op te stellen onder leiding van internationale en nationale experten. Een minimum aan eisen kan het welzijn van het kind centraal plaatsen en garanderen. Zo bouwen we samen met partners binnen het Vlaams hoger onderwijs aan een helder en krachtdadig beleid rond Zuidstages en kinderen in kwetsbare situaties.

Hou onze website of Facebookpagina in het oog voor meer informatie over het colloquium of schrijf je in op onze nieuwsbrief via deze link