NAAR EEN HELDER EN EENDUIDIG BELEID
VOOR HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

Doelgroep: docenten en medewerkers hoger onderwijs, stagebegeleiders, beleidsmedewerkers, ngo medewerkers & vrijwilligers die in het Zuiden met kinderen en jongeren in contact komen.

In overleg met het Vlaams hoger onderwijs hebben we beslist om het colloquium uit te stellen naar 18 september 2020. Dit boeiende thema vraagt grondig overleg met alle relevante stakeholders.

Steeds meer studenten uit het Vlaams hoger onderwijs vertrekken voor hun stage of onderzoek naar het Globale Zuiden, waarbij sommigen onder hen rechtstreeks in contact komen met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Dit beperkt zich niet enkel tot weeshuizen, maar gaat ook over kinderen en jongeren in een jeugdcentrum, opvang van kinderen en/of gezinnen die op straat leven, vluchtelingenkampen, scholen en vergelijkbare projecten. Zelfs tijdens stages die niet noodzakelijk in deze context worden georganiseerd, komen bezoeken aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties regelmatig voor.

Wat is de impact van dit contact tussen internationale stagiairs en kinderen en jongeren in het gastland? En hoe kunnen onderwijsinstellingen de nodige voorzichtigheid implementeren in hun internationaal stagebeleid?

Tijdens dit colloquium gaan we interactief te werk om cruciale richtlijnen op te stellen onder leiding van internationale en nationale experten. Een minimum aan eisen kan het welzijn van het kind en de jongere centraal plaatsen en garanderen. Zo bouwen we samen met partners binnen het Vlaams hoger onderwijs aan een helder en krachtdadig beleid rond Zuidstages en kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.