(VOLZET) 12 december 2018 – Train de trainer

De sessie ‘Train de Trainer – debriefing’ van dit semester is volzet. Neem contact op met sebastian.vanhoeck@ucos.be indien u op de wachtlijst wil gezet worden. Van zodra er een plaats vrij komt, kan u deelnemen aan de vorming. Volgend semester wordt er ook een nieuwe sessie ‘Train de trainer – debriefing’ georganiseerd. U kan zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van komende events en vormingen.

UCOS wordt regelmatig ingeschakeld in het debriefen van studenten die teruggekeerd zijn van een stage of onderzoeksopdracht in het Zuiden. Ook voor ons zijn dit erg leerrijke momenten. Waar hebben de studenten problemen mee gehad? Hoe hebben ze bepaalde situaties aangepakt? Wat onthouden ze van die (unieke) ervaring in het Zuiden en wat zijn hun verdere plannen? Of ook: hoe kan je verder gaan dan de oppervlakkige eerste antwoorden? Onze ervaring leert dat accuraat antwoorden geen eenvoudige opdracht is.

Heb je tijd en zin om je hierin verder te verdiepen? Dan willen we deze kennis graag met je delen en in intervisie verder zoeken naar antwoorden op soms moeilijke kwesties.

Onderwerp:

Inhoud en aanpak van debriefings van studenten na hun terugkeer uit het Zuiden. Opvolging en ervaringen.

Doelgroep:

Medewerkers die studenten opvangen en evalueren na een stage in het Zuiden.

Doel:

Inhoud en aanpak van feedback verbeteren die een stagebegeleider kan geven op (moeilijke) stage-ervaringen van studenten. Praktijken verbeteren die leiden tot een verankering van duurzaam engagement bij de student.

Nieuw:

Indien interesse (zie verder bij het inschrijvingsformulier) breiden we de sessie uit met een vervolg en gaan we voor een trajectaanpak:

>> Stap 1: inleiding en intervisie (woensdag 12 december 2018)

>> Stap 2: debriefing door UCOS met ondersteuning door stageverantwoordelijke

>> Stap 3: debriefing door stageverantwoordelijke met ondersteuning door UCOS

>> Stap 4: recurrente intervisies op debriefing

Aanpak en aantal deelnemers:

Werksessie: max. 15 deelnemers

Certificaat van deelname wordt bezorgd.

Praktisch:

Plaats: UCOS, Pleinlaan 5, 1050 Brussel

Datum: woensdag 12 december 2018

Uur: van 10:00 tot 12:30 (onthaal vanaf 9:30)

Catering: broodjes vanaf 12:30

Indien je niet kan deelnemen, maar toch geïnteresseerd bent: mail je specifieke vraag naar frank.verstraeten@ucos.be.

Prijs:

>> 25,00 euro per deelnemer van onderwijsinstellingen met overeenkomst met UCOS*: kost wordt afgerekend via semestriële factuur.

>> 50,00 euro per deelnemer van onderwijsinstellingen zonder overeenkomst met UCOS: kost wordt afgerekend via nagezonden factuur.

Vormingsgevers:

Sebastian Van Hoeck, Frank Verstraeten