Onze CHanGEmakers gaan naar het Zuiden voor een gendergelijke wereld

UCOS lanceerde in 2017 haar nieuwe campagne CHanGE – Campaign for sexual Health & Gender Equality, waarbij jongeren in Vlaanderen actievoeren voor een gendergelijke wereld. De campagne wil een bijdrage leveren aan de mondiale strijd voor gendergelijkheid en de volledige vervulling van ieders seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Tijdens de zomer 2017 maken de CHanGEmakers in kleine teams een reis naar DR Congo, Oeganda of India, waar zij zich volledig onderdompelen in de thema’s gendergelijkheid, seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. De jongeren zullen samen met partnerorganisaties in het gastland de complexe verhalen en genuanceerde realiteiten van dichtbij onderzoeken en ondersteunen. Elke reis zal drie weken duren.

Bij terugkomst komen alle CHanGEmakers opnieuw samen en bundelen zij hun verhalen en ervaringen. Er worden concrete acties gepland om het draagvlak in Vlaanderen omtrent gendergelijkheid te vergroten.

Lees hun avonturen en straffe verhalen nu op onze Facebook– en Instagrampagina!

CHanGE logo