Jonas Roelens (UGent/KASK/Hogeschool Gent) is co-auteur van het boek ‘Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België’. Tijdens zijn Queer Talk voor de Come In Out-campagne van het CHanGE-project plaatste hij homoseksualiteit en moderniteit in een globaal perspectief.

Tolerantie tegenover de LGBT+-gemeenschap wordt in onze huidige samenleving vaak gezien als een teken van ‘moderniteit’. Dit discours plaatst men in contrast met de moeilijke positie van LGBT+-personen in niet-westerse landen. Er bestaat echter een grote onwetendheid over heel wat niet-westerse denkkaders over genderidentiteiten/seksuele geaardheden. Dringend tijd om daar samen een paar van te (v)erkennen:

  • Jin Bandaa – Medicijnman die als derde gender werd gezien bij de Bantubevolking in West-Centraal Afrika. De identiteit van deze persoon lag op een kruispunt van crossdressing, homoseksualiteit en spiritualiteit.
  • Gender non-conformiteit in Afrika
  • Berdache/two spirit – Een derde gender met een geritualiseerde rol in Noord- en Latijns-Amerika.
  • Hijra – De ‘oudste transgendergemeenschap ter wereld’ in India met wortels binnen het hindoeïsme.
  • Mahu – Een derde gender persoon die een belangrijke spirituele en sociale rol speelde in Tahiti.
  • Fa’afafine – Non-binair persoon die integraal onderdeel uitmaakte van de Samoaanse cultuur.
  • Moe aikāne – Seksuele relaties in pre-koloniaal Hawaï waarbinnen homoseksualiteit en biseksualiteit geaccepteerd werd.

Het heteronormatief discours over genderidentiteit en -rollen is heel diep westers geworteld en werd tijdens verschillende koloniseringsperiodes verspreid en opgelegd. Daarom zijn het net vaak de westerse landen die verantwoordelijk zijn voor het uitlokken van homofobie binnen andere bevolkingsgroepen of culturen. Wil je meer te weten komen over hoe dit binaire man-vrouwdenken mensen in verzonnen hokjes stopt? Lees dan zeker dit artikel van Emmeke Bos dat ze voor One World schreef.