Youth Advocacy Change Champions in Uganda

CHanGE kijkt verder dan de Belgische grenzen. Niet alleen leren we van partnerorganisaties in het Zuiden en inspireren ze onze campagnes, we gaan ook actief met hen aan de slag. Zo werken we van 2019 tot en met 2021 met de Uganda Youth and Adolescents Health Forum (UYAHF) samen aan de wereldwijde strijd van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor en door jongeren.

Het project

Met 20 enthousiaste en getalenteerde jongeren aan de slag gaan om de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te verbeteren en seksueel en gendergebaseerd geweld terug te dringen, dát is het ambitieuze maar broodnodige plan. En niet op eender welke plek, maar in het vluchtelingenkamp Kyaka II in Kyegegwa district in Oeganda. Daar zijn jonge meisjes immers vaak heel wat kwetsbaarder en worden rechten sneller geschonden. De oorzaken van praktijken zoals tienerzwangerschappen of kindhuwelijken (zoals gebrek aan gezondheidsdiensten of seksuele vorming, armoede, seksueel misbruik, etc.) worden immers versterkt door de precaire omstandigheden in het vluchtelingenkamp.

UYAHF legt met deze jongeren – die overigens afkomstig zijn uit het vluchtelingenkamp en de gastgemeenschap – een traject af waarin zij worden opgeleid tot Youth Advocacy Change Champions. Met de juiste kennis en competenties gaan zij als rolmodel op pad in hun gemeenschap. Ze doen onderzoek naar de ervaringen, uitdagingen en oplossingen van jonge mensen op vlak van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. De stemmen van deze jongeren worden gedocumenteerd en geeft de Youth Advocacy Change Champions het mandaat om hun gemeenschap te vertegenwoordigen bij de districtoverheid. Als ervaren lobbyisten zorgen de Youth Advocacy Change Champions ervoor dat dit vertaald wordt tot een actieplan voor het district. Om zo meisjes en vrouwen meer kansen te geven, om rechten van iedereen te garanderen en om tot een rechtvaardigere samenleving te komen.

De perspectieven van deze Youth Advocacy Change Champions zijn overigens van onschatbare waarde voor de Belgische CHanGEmakers. Het is een pilootproject van hoe verandering gebeurt waarbij de CHanGEmakers constant de vinger aan de pols kunnen houden. Als partners met hetzelfde doel voor ogen, creëert het leermogelijkheden en inspiratie voor de campagnes in België en verspreidt het de stemmen van de Youth Advocacy Change Champions buiten de Oegandese grenzen. Om zo de impact te vergroten in België en Oeganda.

Theory of CHanGE

Hoe brengen UCOS en UYAHF samen verandering teweeg? Beide organisaties zien jongeren als actieve deelnemers in de strijd voor een gendergelijke samenleving en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor iedereen. De Youth Advocacy Change Champions van UYAHF zijn actoren die kunnen pleiten voor een bevorderend sociaal, juridisch en politiek klimaat in Oeganda dat de toegang tot SRGR-diensten stimuleert en de rechten van meisjes beschermt.

In de infografiek hieronder geven we aan de hand van de ‘Theory of Change’ weer welke activiteiten de Youth Advocacy Change Champions zullen organiseren, wat de verwachte resultaten zijn en hoe ze trachten om hun impact te vergroten op het lokaal en nationaal beleid. Daarnaast brengen we in kaart hoe de Youth Advocacy Change Champions en de CHanGEmakers van UCOS elkaars onderzoek, activiteiten en campagnes versterken doorheen het project.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze samenwerking met UYAHF en de activiteiten van de Youth Advocacy Champions in Oeganda? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief of volg ons via facebook!

Dit project wordt financieel gesteund door: