CHanGE logo

WORD CHANGEMAKER VOOR EEN GENDERGELIJKE WERELD!

Word jij één van de CHanGEmakers die mee in beweging komt voor een wereld waarin alle mensen kunnen genieten van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten? Op deze pagina kom je meer te weten over het project en over hoe jij je kandidaat kan stellen!

CHanGE?

UCOS, het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, lanceerde in 2017 CHanGE: Campaign for sexual Health and Gender Equality, en breide daar een mooi vervolg aan in 2018, 2019 en 2020. We zoeken nu gemotiveerde CHanGEmakers om de campagne af te sluiten in 2021.

Of je nu man, vrouw of transgender bent, non-binair of intersekse, hetero, homo, lesbienne of biseksueel: iedereen heeft recht op maximale ontplooiing, waar ook ter wereld. Alle mensen hebben het recht hun seksuele identiteit te vervullen en uit te drukken, met respect voor anderen. Ieder individu binnen eender welke soort relatievorm, heeft het recht om vrij te beslissen over het wel of niet willen van kinderen, het moment en het aantal.

Dat is vandaag helaas lang niet overal en altijd gegarandeerd. De positie van de vrouw is op vele vlakken nog steeds ondergeschikt aan die van de man.  Misbruik en mishandeling van meisjes en vrouwen komt nog altijd wereldwijd voor. Restrictieve kledingvoorschriften, ongelijke verwachtingen rond familiale en professionele rollen, etc. duiken regelmatig op in onze berichtgeving. Ook zij die niet binnen de stereotype genderrollen van een samenleving passen, worden vaak uitgesloten of gediscrimineerd en zijn slachtoffers van (non-)verbaal geweld, misbruik en strafrechtelijke vervolgingen omwille van hun gender of seksualiteit.

Toch is er ook wereldwijd positief nieuws te vinden, over moedige individuen en krachtige bewegingen die geduldig strijden voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Verhalen over een groeiend aantal landen met wetgeving tegen vrouwenbesnijdenis, de volgehouden strijd voor abortus, acties tegen geweld op vrouwen, etc. Het zijn deze complexe verhalen en genuanceerde realiteiten die we in het project willen onderzoeken en ondersteunen. Kijk zeker eens op onze website of instagram-pagina naar de resultaten die we de voorbije jaren geboekt hebben!

WAT DOET EEN CHANGEMAKER?

Als CHanGEmaker zet je mee je schouders onder de wereldwijde strijd voor meer gendergelijkheid en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Daarvoor bouw je samen met 11 andere studenten een campagne uit rond een zelf te kiezen onderwerp binnen deze thematiek. Inspiratie voor die campagne ga je zoeken bij activisten en organisaties die wereldwijd werken aan verandering binnen hun eigen context. Als de coronapandemie het toelaat, trekken we daarvoor in 2021 naar Oeganda, Argentinië en Tunesië (onder voorbehoud). Je komt terug met rijke verhalen van straffe mensen en organisaties die je graag helpt verspreiden naar een zo breed mogelijk publiek in België en naar relevante beleidsmakers. Als de volksgezondheid deze reizen niet toelaat, vinden we samen een uitdagend en boeiend alternatief om informatie te verzamelen en een indrukwekkende campagne uit te werken.

WAT VERWACHT UCOS VAN JOU?

We zijn op zoek naar CHanGEmakers die zich ten volle inzetten voor dit project. UCOS zoekt met andere woorden jongeren die enorm gemotiveerd zijn en bovendien voldoende tijd kunnen uittrekken om campagne te voeren.

Voorjaar 2021

Samen met je mede-CHanGEmakers doorloop je een intensief trainingstraject waarin je wordt ondergedompeld in het thema en klaargestoomd om tijdens de reis aan de slag te gaan.

We verwachten je zeker tijdens de volgende momenten:

>> Het opstartweekend vindt plaats van vrijdag 12 februari tot zondag 14 februari 2021.
Je ontmoet er je teamgenoten en leert het project meer in detail kennen.

>> Het tweede voorbereidingsweekend houden we van vrijdag 12 tot zondag 14 maart.
We schaven je kennis over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid bij. We ontdekken ook wie in België rond deze thema’s actief is. Daarnaast maken we ook kennis met de drie landen waar de reizen zullen doorgaan.

>> Van 23 tot 25 april organiseren we een derde voorbereidingsweekend. We bekwamen ons verder in de kunst van het campagne voeren en bakenen af welke opdrachten we tijdens de reis willen aanpakken. We overlopen ook alle praktische informatie in verband met de reis.

Zomer 2021

Als de coronapandemie het toelaat, reizen de drie teams af naar hun bestemming voor een verblijf van drie weken gedurende juli of augustus. De precieze reisdata worden tijdig bekend gemaakt.

Samen met je teamleden ga je op onderzoek uit naar seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wereldwijd, ontmoet je mensen en organisaties en documenteer je deze ontmoetingen in woord, beeld, film,…  Jullie proberen de opdrachten die jullie voor vertrek afgebakend hebben, zo goed mogelijk uit te voeren. Je leert het land kennen en beleeft een onvergetelijk avontuur.

Kort na je terugkomst komen we met alle CHanGEmakers samen tijdens het terugkomweekend van 10 tot 12 september. We blikken terug op onze ervaringen en bedenken een frisse en effectieve campagne. Geïnspireerd door de ontmoetingen tijdens de onderzoeksreizen vinden we een invalshoek waarmee we kunnen bijdragen aan maatschappelijke verandering in België en daarbuiten.

Najaar 2021

Na het terugkomweekend neem je deel aan enkele werkvergaderingen en investeer je tijd in de uitwerking van de campagne (events organiseren, artikels schrijven, social media-activisme,…) Je engagement in dit project eindigt dus niet na de reis. Samen vinden we een manier om jouw talenten en nieuw aangeleerde skills in te zetten voor de campagne. Als team streven we ernaar onze resultaten maximaal bekend te maken in België en zo steun te vinden voor een meer gendergelijke wereld met aandacht voor ieders seksuele en reproductieve rechten. Op die manier zetten we een eerste stap naar verandering!

Wijzigingen door COVID-19

Gezien het moeilijk te voorspellen is hoe de COVID-19-pandemie zich verder zal ontwikkelen, is het mogelijk dat het format van CHanGE aangepast wordt. In 2020 zijn de onderzoeksreizen tot onze grote spijt niet kunnen doorgaan. We streven er absoluut naar om die in 2021 wel te laten plaatsvinden. Het blijft echter mogelijk dat het ook volgend jaar niet mogelijk is. In dat geval zullen we samen bekijken hoe we het project zinvol kunnen invullen. De campagne in het najaar staat in ieder geval wel centraal en zal doorgaan. Als je je kandidaat stelt voor CHanGE 2021, rekenen we op je flexibiliteit en gaan we ervan uit dat je gemotiveerd bent om campagne te voeren voor meer gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, ook als de onderzoeksreizen uiteindelijk niet door kunnen gaan.

Praktische informatie

Je gaat samen met je team in juli of augustus gedurende drie weken op onderzoeksreis. De precieze reisdata en -bestemmingen worden tijdens het voorbereidingstraject vastgelegd.

Als team werk je zelfstandig tijdens de onderzoeksreizen. UCOS zorgt wel voor een permanent aanspreekpunt en houdt nauw contact. Tijdens het voorbereidingstraject stellen we samen een eerste lijst samen van contact- en vertrouwenspersonen die je ter plaatse kan aanspreken.

We rekenen erop dat je als CHanGEmaker voluit gaat voor dit project. In ruil bieden we je de reis nagenoeg gratis aan! Jij zorgt voor goesting en tijd, wij voor tickets, een verblijfplaats, etc.

Wat betalen wij met steun van Brussels International, deMens.nu, de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de Vlaamse overheid?

>> Vliegtuigtickets,

>> Reisverzekering,

>> Verblijfskosten,

>> Een budget voor lokale verplaatsingskosten,

>> Een tegemoetkoming in je transportkosten in België (openbaar vervoer).

Wat moet je zelf nog betalen?

>> Een beperkte tegemoetkoming in de kosten voor de meerdaagse omkaderingsmomenten: telkens €20 voor elk van de omkaderingsweekends (€80 in totaal),

>> Je maaltijden tijdens de reis,

>> Een geldig internationaal paspoort, visum en de nodige inentingen en medicatie,

>> Persoonlijke uitgaven tijdens de reis,

>> Een compensatie voor de door de vliegtuigreis veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen.

Indien deze onkosten een drempel vormen om deel te nemen aan het project: neem gerust contact op en we bekijken samen waar tussenkomsten mogelijk zijn.

Wie zoeken we?

Wil jij je kandidaat stellen voor dit project, dan moet je voldoen aan de volgende criteria:

>> Je bent tussen 18 en 25 jaar oud,

>> Je studeert, bij voorkeur, aan een instelling van het Vlaamse hoger onderwijs,

>> Je begrijpt Nederlands en kan je er verstaanbaar in maken (een perfecte beheersing van de taal is niet vereist),

>> Je kan je vlot verstaanbaar maken in het Frans, Engels, Spaans en/of Arabisch (afhankelijk van de partnerlanden),

>> Je hebt bovenal bijzonder veel goesting en de tijd om je voor dit project te smijten (minimaal tussen februari en december 2021).

Hoe stel je je kandidaat?

Vul het formulier op onze website in vóór 14 december 2020. De vragen in het formulier zijn in het Nederlands, maar mogen ook in het Engels of Frans worden beantwoord indien je je comfortabeler voelt bij een van deze talen.

Op basis van de antwoorden op dit formulier maken we een eerste selectie. Wie geselecteerd wordt, zal uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Dit verneem je ten laatste op 18 december.

Afhankelijk van de coronamaatregelen van de VUB zullen de gesprekken plaatsvinden via Zoom of op het kantoor van UCOS (Pleinlaan 5, 1050 Brussel) tussen 4 en 22 januari. Uiteraard houden we rekening met jouw examenrooster en beschikbaarheid om een gesprek te plannen.

Ten laatste op vrijdag 29 januari communiceren we wie uitgekozen werd om CHanGEmaker te worden.

In onze selectie houden we rekening met je motivatie en gedrevenheid. Daarnaast streven we naar een diverse groep (gender, woonplaats, afkomst, studierichting, interesses, competenties,…).

Meer weten?  Neem contact op met Johannes Cools (johannes.cools@ucos.be) of Loes Verhaeghe (loes.verhaeghe@ucos.be)

MET DE STEUN VAN