CHanGE: a Campaign for sexual Health & Gender EqualityUCOS lanceerde in 2017 de nieuwe campagne CHanGE, a Campaign for sexual Health & Gender Equality, waarin UCOS en de vrijzinnig-humanistische beweging in Vlaanderen werken aan sensibilisering rond de mondiale strijd voor gendergelijkheid in het algemeen en gelijke toegang tot Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) in het bijzonder. Binnen de campagne CHanGE vinden allerhande projecten en activiteiten plaats.

Binnen deze campagne traint UCOS jongeren in Vlaanderen tot CHanGEmakers binnen het veld van gendergelijkheid.  UCOS biedt hen een intensieve voorbereiding en een uitdagende ervaring bij een partnerorganisatie in het Zuiden. Deze jongeren engageren zich om een breed publiek in Vlaanderen, en de vrijzinnig-humanistische beweging in het bijzonder, te sensibiliseren over de wereldwijde strijd voor gendergelijkheid en SRGR. Dit zal leiden tot een groter draagvlak voor actie ten gunste van gendergelijkheid en SRGR, in Vlaanderen en wereldwijd, en dit zowel door concrete uitingen van solidariteit vanuit Vlaanderen als door het vergroten van de zichtbaarheid van partnerorganisaties wereldwijd.
 

UCOS geniet voor deze campagne de steun van: