Aanbod voor StudentenUCOS wil het mondiaal bewustzijn studenten van het Vlaamse hoger onderwijs vergroten en hen bewust maken van hun rol als wereldburger die zich inzet voor internationale solidariteit. Als kritische en bewuste wereldburgers dragen zij bij aan duurzame ontwikkeling (SDG’s), die in de eerste plaats ten goede moet komen van het Zuiden. UCOS probeert de wereldburgerschapscompetenties van studenten te versterken via een divers aanbod dat aangepast is aan elke doelgroep.

Binnen het hoger onderwijs bereiken we de studenten met vormingen rond wereldburgerschap, de omkadering van studenten die naar het Zuiden gaan en de omkadering van studenten uit het Zuiden. Daarnaast worden ook extracurriculaire participatieve studentenprojecten aangeboden, waarbinnen de studenten aan de slag gaan met specifieke actuele uitdagingen rond de thema’s diversiteit en gender. Deze studenten zullen ook zelf in actie komen met de verworven inzichten en hiermee een groot publiek bereiken.

 
1-rk.com.ua